جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

پایان نامه بررسي تأثير اصلاح ساختارفضايي بافت تاريخي شهرها بر توسعه يافتگي اين بافت ها با بهره گيري

پایان نامه بررسي تأثير اصلاح ساختارفضايي بافت تاريخي شهرها بر توسعه يافتگي اين بافت ها با بهره گيري

چکیده : بر اثر توسعه پراکنده و بی سامان شهرها، الگوی سازمان فضایی اولیه و ساختار اصلی آنها دگرگون گشته است. این عوامل موجب از بین رفتن ساختار واحد در کل شهر، انزوای فضایی بخش های مختلف شهر به ویژه بافت های مرکزی و قدیمی شهر و در نتیجه انزوای اقتصادی- اجتماعی آنها شده است. از طرفی افزایش وسعت شهرها


  دسته بندی: فنی و مهندسی » معماری

تعداد مشاهده:205 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت محصول اصلی: pdf

تعداد صفحات: 245

حجم فایل:18,636 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 17,000 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پایان نامه بررسي تأثير اصلاح ساختارفضايي بافت تاريخي شهرها بر توسعه يافتگي اين بافت ها با بهره گيري


چکیده :
 بر اثر توسعه پراکنده و بی سامان شهرها، الگوی سازمان فضایی اولیه و ساختار اصلی آنها دگرگون گشته است. این عوامل موجب از بین رفتن ساختار واحد در کل شهر، انزوای فضایی بخش های مختلف شهر به ویژه بافت های مرکزی و قدیمی شهر و در نتیجه انزوای اقتصادی- اجتماعی آنها شده است. از طرفی افزایش وسعت شهرها موجب پیچیدگی های کالبدی- فضایی در آنها گردیده، به طوری که شناخت ساختار و استخوان بندی اصلی شهرها و ریخت شناسی آن بر  اساس تحلیل تمام اجزای شهرها امری مشکل و غیرممکن می باشد. از جمله نظریه ها و روش هایی که به مطالعه ساختار و پیکربندی فضای شهری می پردازد و توانسته به نیازهای تحلیل ساختار فضایی شهرها پاسخ دهد، نظریه چیدمان فضا است. بنابراین مسأله اصلی این تحقیق این است که چگونه با تحلیل ساختار فضایی بافت تاریخی شهرها به روش چیدمان فضا می توان به توسعه یافتگی این بافت ها کمک نمود؟ و آیا میان تغییرات ارزش همپیوندی فضایی حاصل از تحلیل چیدمان فضا و تغییرات سطوح توسعه ی اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی شهرها رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟ در راستای پاسخگویی به سوالات مطرح شده، محلات شهر مشهد به ویژه محلات بافت قدیم آن مورد آزمون قرار گرفتند که برای تحلیل ساختار فضایی آن ها از روش چیدمان فضا و برای تعیین سطح توسعه یافتگی محلات، از روش تحلیل عاملی و تاکسونومی استفاده شده است. در این تحلیل 20 شاخص در زیرگروه های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، زیست محیطی و رفاهی با یکدیگر ترکیب شده اند و به عنوان بک شاخص به نام توسعه یافتگی، در تحلیل ارتباط میان ساختار فضایی محلات و تغییرات سطح توسعه یافتگی آن ها، وارد شده اند.
 نتایج پژوهش در ارتباط با استفاده از روش چیدمان فضا در تحلیل ساختار فضایی بافت های فرسوده به ویژه بافت های فرسوده قدیمی، نشان می دهد که انزوای اجتماعی- اقتصادی و فرسودگی کالبدی این بافت ها، رابطه مستقیمی با کاهش  همپیوندی ساختار درونی این بافت ها با بافت های اطراف و کل شهر دارد. بر این اساس این نظریه با بررسی رابطه فرم شهر و شناخت آسیب های فضایی و همچنین بررسی رابطه بین تغییرات فضایی و ویژگی های اجتماعی اقتصادی و فعالیتی در شهرها می تواند به شناخت آسیب های ساختاری ایجاد شده در بافت های تاریخی و قدیمی و توسعه و احیای این بافت ها کمک نماید. علاوه بر این، با توجه به اینکه این نظریه می تواند اثرات اقتصادی و اجتماعی را نیز پیش بینی نماید از آن می توان برای ارزیابی برنامه های نوسازی و بهسازی استفاده کرد.

فهرست مطالب:
فصل اول : كليات تحقيق
-1-1 مقدمه   
-2-1 بيان مسأله ( تعريف موضوع پژوهش)  
-3-1 اهميت و ضرورت موضوع پژوهش  
-4-1 اهداف پژوهش  
-5-1 پرسش هاي پژوهش  
-6-1 فرضيه هاي پژوهش  
-7-1 روش پژوهش  
-8-1 كاربرد نتايج پژوهش  
-9-1 قلمرو مكاني پژوهش  
-10-1 روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه  
-11-1 ابزارهاي گردآوري داده ها  
-12-1 روش تجزيه وتحليل داده ها  
-13-1 محدوديتهاي پژوهش  
-14-1 فرآيند تحقيق ( سير انديشه اي دستيابي به نتيجه تحقيق)  
-15-1 شرح واژه ها و اصطلاحات به كار رفته در تحقيق  
فصل دوم : مباني نظري تحقيق
مقدمه  
-1-2 بخش اول: ادبيات نظري توسعه و شاخص هاي توسعه پايدار شهري  
-1-1-2 تعريف توسعه  
-2-1-2 توسعه پايدار شهري  
-3-1-2 توسعه يافتگي چيست؟  
-4-1-2 شاخصهاي توسعه پايدار شهري  
-2-2 بخش دوم: مفاهيم و تعاريف بافت هاي فرسوده به عنوان مناطق كم توسعه يافته شهري
1-2-2 بافت شهري  
-2-2-2 انواع بافت شهري 
-3-2-2 بافت فرسوده و انواع آن  
-4-2-2 بررسي زمينه هاي فرسودگي در بافت هاي قديمي و تاريخي شهرها  
-5-2-2 جداافتادگي بافت هاي فرسوده و كارايي نظام شبكه  
-6-2-2 ساماندهي فضاي شهري به عنوان كليتي از اقدامات بهسازي و نوسازي  
-7-2-2 انديشه هاي مكتب ساختارگرايي در ساماندهي فضاي شهري  
-8-2-2 معيارهاي شناخت ساختار اصلي شهرها  
-9-2-2 شبكه معابر عامل اصلي پيوند عناصر در ساختار شهرها  
-10-2-2 اهميت شبكه معابر در تحليل فضاي شهري  
-3-2 بخش سوم : نظريه چيدمان فضا و تجارب جهاني در احياي ساختار فضايي بافت هاي فرسوده و كم توسعه يافته
-1-3-2 نظريه چيدمان فضا  
-2-3-2 ادراك استقرايي فضا در نظريه چيدمان فضا  
-3-3-2 چيدمان فضا و فرآيندهاي اجتماعي  
-4-3-2 چيدمان فضا و نظريه هاي مرتبط  
-5-3-2 پارامترهاي تحليل فضايي در چيدمان فضا  
-6-3-2 كاربرد روش چيدمان فضا در برنامه ريزي و طراحي شهري  
-7-3-2 تجربيات جهاني در چگونگي بكارگيري روش چيدمان فضا در فرآيند توسعه بافتهاي فرسوده شهري
فصل سوم : شناخت نمونه موردي
مقدمه  
-1-3 معرفي شهر مشهد محدوده فراگير
-1-1-3 پيدايش و توسعه شهر مشهد   
-2-1-3 شكل گيري بافت هاي فرسوده شهر مشهد در روند گسترش آن   
-3-1-3 تقسيمات فضايي و مديريتي شهر مشهد   
-2-3 معرفي حوزه مركزي شهر مشهد محدوده بلافصل
-1-2-3 فرآيند توسعه كالبدي در حوزه مركزي 

-2-2-3موقعيت بافت هاي فرسوده در حوزه مركزي  
-3-2-3 ويژگيهاي اجتماعي – اقتصادي  
-3-3 معرفي حوزه طراحي 
-1-3-3 حوزه طراحي غيرمستقيم  
-2-3-3 حوزه طراحي مستقيم  
فصل چهارم : تحليل و بررسي
مقدمه  
-1-4 بخش اول: بررسي شاخص هاي توسعه پايدار و توسعه يافتگي در شهر مشهد  
-1-1-4 مقدمه  
-2-1-4 انتخاب شاخص هاي پژوهش و نحوه جمع آوري اطلاعات  
-3-1-4 روشهاي تعيين سطح توسعه يافتگي  
-4-1-4 تعيين سطح توسعه يافتگي محلات شهر مشهد  
-2-4 بخش دوم: تحليل ساختار فضايي شهر مشهد به روش چيدمان فضا 
-1-2-4 مقدمه   
-2-2-4 نقشه محوري شهر مشهد   
-3-2-4 الگوي پخشايش همپيوندي در سطح شهر مشهد   
-4-2-4 تغييرات ارزش همپيوندي در مراحل توسعه شهر  
-5-2-4 بررسي الگوي پخشايش ارزش همپيوندي در بافت هاي فرسوده   
6-2-4 -الگوي پخشايش همپيوندي در محلات شهر مشهد   
-3-4 بخش سوم: تحليل رابطه ميان ساختار فضايي محلات شهر مشهد و سطح توسعه يافتگي آن ها آزمون فرضيه ها
-1-3-4 مقدمه
-2-3-4 مفاهيم آماري همبستگي و رگرسيون   
-3-3-4 تحليل رابطه همبستگي ميان ارزش هاي فضايي چيدمان فضا و توسعه يافتگي محلات   
-4-3-4 تعيين رابطه رگرسيوني ميان ارزش هاي فضايي چيدمان فضا و توسعه يافتگي در محلات شهر مشهد و
حوزه مركزي   
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها
مقدمه  
-1-5بخش اول : پاسخ به سوال ها و فرضيه هاي تحقيق و نتيجه گيري   
-1-1-5 بررسي فرضيه هاي تحقيق   
-2-1-5 پاسخ به سوال هاي تحقيق   
-2-5 بخش دوم: ارائه طرح پيشنهادي و ارزيابي آن   
-1-2-5 مقدمه   
-2-2-5 طرح ساختاري اوليه شبكه معابر بر پايه تحليل هاي چيدمان فضا   
-3-2-5 خطوط راهنما در ارائه طرح   
-4-2-5 لايه هاي كنترل در ارائه طرح   
-5-2-5 گزينه هاي طرح ساختاري شبكه معابر در حوزه طراحي    
-6-2-5 ارزيابي گزينه ها به روش چيدمان فضا   
-3-5 نتيجه گيري   
-4-5 پيشنهادها   
منابع   
پيوست


منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت و دانلود فایل
برچسب ها: پایان نامه کارشناسی ارشد ساختار فضايي چيدمان فضا همپيوندي فضايي توسعه پايدار مشهد دانلود پایان نامه پایان نامه مدیریت شهرسازی برنامه ریزی شهری رشته برنامه ریزی مدیریت دولتی دانلود پایان نامه مدیریت دولتی رشته های مدیریت دولتی

محصولات کاربر

محصولات این دسته

همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل

بروزفایل یک سامانه خرید و فروش فایل‌ های قابل دانلود است . این سایت به کاربران کمک می‌کند تا با فروش فایل‌های تولیدی یا مازاد خود ، کسب درآمد داشته باشند .

بازاریابی و کسب درآمد از طریق ارجاع کاربر از امکانات دیگر این سامانه است ، کاربرانی که دارای وب‌سایت یا وبلاگ پرمخاطبی هستند از طریق این بخش قادر به کسب درآمد خواهند بود . راهنمای همکاری و فروش

نماد اعتماد الکترونیک

                           

فروشگاه ساز فایل رایگان

                       

فروشگاه ساز فایل اینترنتی خود را به صورت رایگان راه اندازی کنید و کسب درآمد خود را آغاز کنید . با عضویت در سایت پنل کاربری با گزارش مالی شفاف را از فروشگاه ساز فایل بروزفایل دریافت کنید . توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل فایل های خود را بفروشید و بازاریابی کنید . راهنمای ساخت فروشگاه فایل رایگان

درباره بروز فایل

فروشگاه ساز بروزفایل فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، تحقیق پایان نامه ,کارورزی, نمونه سوال,آزمون استخدامی و فروشگاه ساز رایگان فایل می باشد
فروشگاه فایل خود را همین امروز توسط فروشگاه ساز فایل بروزفایل ثبت و کسب درآمد خود را آغاز کنید .
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

طراحی شده توسط گروه نرم افزاری بروزفایل
طراح قالب : KWFinder