جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

پایان نامه مباني حكومت دموكراتيك و اقتدار گرا

پایان نامه مباني حكومت دموكراتيك و اقتدار گرا

چكيده : دموكراسي در سده ي نوزدهم ابتدا در آمريكا و اروپاي غربي بوجود آمد و سپس به نقاط ديگر گسترش يافت و جهاني شدن نيز سبب تسريع روند رشد دموكراسي در اين نقاط شد و يكي از مهمترين دلايل اضمحلال حكومتهاي غير دموكراتيك بود . پرسش اصلي پايان نامه اين است كه 1- چرا فرآيند دموكراتيك در كشورهاي اروپايي سري


  دسته بندی: علوم انسانی » علوم سیاسی

تعداد مشاهده:801 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت محصول اصلی: doc

تعداد صفحات: 100

حجم فایل:224 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 8,900 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پایان نامه مباني حكومت دموكراتيك و اقتدار گرا


چكيده :
دموكراسي در سده ي نوزدهم ابتدا در آمريكا و اروپاي غربي بوجود آمد و سپس به نقاط ديگر گسترش يافت و جهاني شدن نيز سبب تسريع روند رشد دموكراسي در اين نقاط شد و يكي از مهمترين دلايل اضمحلال حكومتهاي غير دموكراتيك بود . پرسش اصلي پايان نامه اين است كه 1- چرا فرآيند دموكراتيك در كشورهاي اروپايي سريع تر از از كشورهاي آسيايي از سال 2005 تا 1997 بوده است ؟ و 2- آيا جهاني شدن بر روند اضمحلال حكومتهاي اقتدارگرا و رشد دموكراسي موثر بوده است ؟
پاسخ پرسش اول اين است كه چون در اروپاي غربی عوامل مساعد دراز مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت چندي در قوام دموكراسي مبتنی بر نمايندگي موثر بوده اند توزيع عادلانه تر زمين ، فقدان سابقه فئوداليسم و اثر امنيت زمين دار همراه با سنت ليبراليسم انگليسی در آمريكا از جمله عوامل مساعد دراز مدت بوده‌اند .
در انگلستان پيدايش جنبش اصلاح دين و گسترش اخلاق پروتستاني ، جنبش ديوار كشي و ضعف طبقه دهقان و انقلاب صنعتي در 1970 از جمله عوامل و زمينه هاي ساختاري مهم درگذار به دموكراسي در اروپاي غربي و آمريكا به شمار مي آيد .
در اين پايان نامه فرضيه اصلي اين است كه دموكراسي دستاورد جوامع پيشرفتۀ غربي است كه موج اول آن در اروپاي غربي و آمريكاي شمالي و در طي سده ي نوزدهم رخ داد و مي توان گفت كه دموكراسي ابتدا در جوامع غربي و سپس به نقاط ديگر جهان گسترش پيدا كرد . در اين پژوهش اثبات شد كه دموكراسي دستاورد جوامع غربي و مناسب كشورهاي غربي است ولي مي تواند در جوامع ديگر نيز بوجود آيد . به شرط آنكه خود الزامات آن را به وجود آورند و اين مستلزم گذر زمان است .

مقدمه:
در اين پژوهش ، در فصل اول كه شامل كليات است با توجه به عنوان پايان نامه  «مباني حكومتهاي دموكراتيك و اقتدارگرا» به بيان مسئله ، محدود زماني و مكاني ، تاريخچه و ضرورت انجام تحقيق ، اهداف پژوهش، پيشينه ي تحقيق ، مفاهيم بنيادين ، پرسش اصلي و پرسش هاي فرعي، روش گردآوري اطلاعات، چارچوب نظري تحقيق و محقق و ترسيم نمودار با توجه به موضوع پرداخته ايم. در بيان مسئله به تشريح الزامات و مباني حكومت دموكراتيك و اقتدارگرا و سپس به تاريخچه دموكراسي كه ابتدا از يونان باستان و در قرن نوزدهم در اروپاي غربي و آمريكا آغاز شد و پس از آن به نقاط ديگر جهان بسط و گسترش يافت، پرداخته‌ايم. در چارچوب نظري تحقيق به نظريه اقتدارگرايي لينتز و پرل موتر و نظريه اقتدارگرايي دوتوكويل و ماركس پرداخته و در چارچوب نظري محقق با توجه به چارچوب نظري تحقيق ، (رويكرد پژوهش) بيان شده است كه عبارت است از : بوجود آمدن دموكراسي و پا برجاماندش در داخل كشورها نيازمند بسيج فراگير و گسترده ي تشكيلات و نهادهايي است كه توسط توده ي مردم اداره شود و در عرصه ي بين الملل نيز كشورها بايد بر طبق موازين جهاني در همه ي عرصه هاي فرهنگي ، اقتصادي و سياسي فعاليت گسترده داشته باشند و سپس با توجه به چارچوب نظري نمودار تحقیق رسم شده است .

فهرست مطالب:
چکیده 
مقدمه 
فصل اول کلیات
1-1 بیان مساله 
2-1 ضرورت انجام تحقیق 
3-1 اهداف پژوهش 
1-3-1 اهداف کلی 
2-3-1 اهداف جزئی 
4-1 محدوده ی زمانی و مکانی تحقیق 
5-1 پیشینۀ تحقیق 
6-1 کلید واژه‌ها 
1-6-1 دموکراسی 
2-6-1 اقتدارگرایی 
3-6-1 جهانی شدن 
7-1 موج جدید دموکراسی 
8-1 پرسش اصلی 
1-8-1 پرسشهای فرعی 
9-1 روش تحقیق 
10-1 روش گردآوری اطلاعات 
11-1 چارچوب نظری تحقیق 
1-11-1 نظریه اقتدارگرایی لینتز (Lints) و پرل موتر (Perl moter) 
2-11-1 نظریه دموکراسی : دوتوکویل و مارکس 
12-1 چارچوب نظری محقق 
13-1 نمودار 
(فصل دوم)
بخش اول
1-2 دموکراسی چیست 
2-2 مبانی حکومت دموکراتیک 
1-2-2 حقوق مدنی 
2-2-2 اصل نمایندگی 
3-2-2 حکومت جمهوری 
4-2-2 تفکیک قوا 
5-2-2 نظارت قوا بر یکدیگر 
6-2-2 پارلمان و پارلمانتاریسم 
7-2-2 ساختار پارلمان 
8-2-2 دموکراسی پارلمان و دموکراسی ریاستی 
9-2-2 فرآیند تشکیل دولت 
10-2-2 کابینة دولت 
11-2-2 تشکیل ائتلاف 
12-2-2 اشکال تصمیم گیری در دموکراسی‌ها 
13-2-2 مسئولیت پذیری حکام و مقامات سیاسی 
الف – مسئولیت مقامات انتفاعی 
ب – مسئولیت مقامات غیر انتفاعی 
3-2مبانی حکومت اقتدارگرا 
1-3-2 اقتدار 
2-3-2 منابع اقتدار 
3-3-2 ضمانت اجرای اقتدار 
4-3-2 ویژگیهای اقتدار  
5-3-2 اقتدارگرایی 
بخش دوم
نظریه های حکومتهای غیر دموکراتیک 
4-2 هانا آرنت (توتالیتاریسم) 
5-2 لینتز (اقتدارگرایی) 
نظریه های حکومتهای دموکراتیک 
6-2 پوپر (دموکراسی) 
7-2 دوتوکویل (دموکراسی) 
نتیجه گیری 
(فصل سوم)
1-3 مقدمه 
2-3 تعریف جهانی شدن 
3-3 شاخصهای جهانی شدن 
4-3 نظریه‌های مختلف درباره جهانی شدن و تاثیر آن بر دموکراسی 
1-4-3 رویکرد مثبت نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی 
2-4-3 رویکرد منفی نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی 
3-4-3 رویکرد بینابین نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی 
5-3 محرکهای دموکراتیزاسیون 
1-5-3 توسعه اقتصادی 
2-5-3 عملکرد (اقتصادی) 
3-5-3 نقش کلیسایی کاتولیک 
4-5-3 تغییر هنجارهای بین المللی 
6-3 موانع مهم بر سر راه رشد دموکراسی 
7-3 تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا 
جمع بندی 
(فصل چهارم)
تحقق دموکراسی 
1-4 درآمدی بر دموکراسی 
2-4 محدوده های تحقق دموکراسی 
جمع بندی 
(فصل پنجم)
موانع گذار به دموکراسی د رخاورمیانه و ایران 
1-5 دموکراسی د رخاورمیانه 
2-5 دیدگاه ایالات متحده آمریکا از لیبرالیسم و دموکراسی 
3-5 دموکراسی د رخاورمیانه پس از 11 سپتامبر 
4-5 ریشه‌های اقتصادی دموکراسی 
5-5 تاثیر جهانی شدن بر دموکراتیزاسیون در ایران 
جمع بندی 
(فصل ششم)
نتیجه گیری نهائی _ دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها و پیشنهادات 
1-6 نتیجه گیری نهائی 
2-6 دلایل اضمحلال رژیم های اقتدار گرا 
3-6 دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها 
4-6 پیشنهادات 
کتاب نامه

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت  docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:100منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت و دانلود فایل
برچسب ها: تحقیق مباني حكومت دموكراتيك تحقیق پیرامون حکومت دموكراتيك نظریه اقتدارگرایی لینتز پرل موتر دموکراسی چیست دانلود پروژه حکومت دموکراتیک دانلود مقاله حكومت دموكراتيك و اقتدار گرا پایان نامه رشته علوم سیاسی حكومت دموكراتيك

محصولات کاربر

محصولات این دسته

همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل

بروزفایل یک سامانه خرید و فروش فایل‌ های قابل دانلود است . این سایت به کاربران کمک می‌کند تا با فروش فایل‌های تولیدی یا مازاد خود ، کسب درآمد داشته باشند .

بازاریابی و کسب درآمد از طریق ارجاع کاربر از امکانات دیگر این سامانه است ، کاربرانی که دارای وب‌سایت یا وبلاگ پرمخاطبی هستند از طریق این بخش قادر به کسب درآمد خواهند بود . راهنمای همکاری و فروش

نماد اعتماد الکترونیک

                           

فروشگاه ساز فایل رایگان

                       

فروشگاه ساز فایل اینترنتی خود را به صورت رایگان راه اندازی کنید و کسب درآمد خود را آغاز کنید . با عضویت در سایت پنل کاربری با گزارش مالی شفاف را از فروشگاه ساز فایل بروزفایل دریافت کنید . توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل فایل های خود را بفروشید و بازاریابی کنید . راهنمای ساخت فروشگاه فایل رایگان

درباره بروز فایل

فروشگاه ساز بروزفایل فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، تحقیق پایان نامه ,کارورزی, نمونه سوال,آزمون استخدامی و فروشگاه ساز رایگان فایل می باشد
فروشگاه فایل خود را همین امروز توسط فروشگاه ساز فایل بروزفایل ثبت و کسب درآمد خود را آغاز کنید .
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

طراحی شده توسط گروه نرم افزاری بروزفایل
طراح قالب : KWFinder