جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

مقاله رفتار مواد ويسكوالاستيسيته و تاثير مواد اصلاح كننده ها

مقاله رفتار مواد ويسكوالاستيسيته و تاثير مواد اصلاح كننده ها

خلاصه مقاله: يك ماده ويسكوالاستيسيته هم داراي خاصيت الاستيسيته يك ماده جامد و هم رفتار ويسكوز يك ماده حالت مايع را دارا مي باشد رفتار ويسكوز مواد ويسكوالاستيسيته به زمان بستگي دارد به قسمي كه در زمان هاي طولاني اكثر مواد خاصيت رواني و جاري شدن پيدا مي كنند آسفالت گرم نيز به نوبه خود جزء مواد ويسكوا


  دسته بندی: فنی و مهندسی » عمران

تعداد مشاهده:349 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت محصول اصلی: pdf

تعداد صفحات: 7743

حجم فایل:399 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 3,000 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

مقاله رفتار مواد ويسكوالاستيسيته و تاثير مواد اصلاح كننده ها


خلاصه مقاله:

يك ماده ويسكوالاستيسيته هم داراي خاصيت الاستيسيته يك ماده جامد و هم رفتار ويسكوز يك ماده حالت مايع را دارا مي باشد رفتار ويسكوز مواد ويسكوالاستيسيته به زمان بستگي دارد به قسمي كه در زمان هاي طولاني اكثر مواد خاصيت رواني و جاري شدن پيدا مي كنند آسفالت گرم نيز به نوبه خود جزء مواد ويسكوالاستيسيته بشمار رفته كه رفتارش به زمان و سرعت بارگذاري بستگي دارد لذا مطلب اخير را چنين مي توان تعبير كرد كه مواد ويسكوالاستيسيته نظير قير تحت بارگذاري طولاني و سنگين و با سرعت كم و تحت شرايط گرم همنند يك ماده ويسكوز عمل مي كند همچنين قير با بارگذاري هاي سريع و تحت دماهاي پايين شبيه يك ماده جامد الاستيك رفتار مي كند بقسمي كه تحت بارهاي وارده بيش از تاب و توان و مقاومت قير و دماهاي پايين آماده الاستيك قير ممكن است ترك برداشته و مانند يك ماده شكننده عمل نمايد لذا با توجه به مطالب فوق مقاله حاضر اثر تغييرات دما و زمان بر خاصيت ويسكوزيته قير و تاثير اصلاح كننده ها نظير SBS بر مدول ارتجاعي قير و چگونتگي افزايش تنش متحمله قير و بتن اسفالتي را مورد بحث قرار مي دهد براي حصول نتيجه در اين مقاله سعي شده است با ناديده انگاشتن تعميرات كرنش در واحد زمان و با استعانت از قانون هوك و با توجه به نتايج آزمايشاتي براي نمونه قير در دماهاي مختلف و تعريف مدول الاستيسيته E به صورت تابعي از متغير مستقل دما به شكل E(t) براي دو حالت مختلف شامل حالت عادي قير و استفاده از SBS به عنوان اصلاح كننده و نهايتا چگونگي افزايش تنش متحمله قير و بتن اسفالتي بروش محاسبات رياضي مدنظر مي باشد مقاله حاضر در اين زمينه تهيه و تنظيم شده است.

نویسندگان:
محمودرضا كي منش
اميرحسين اصفهاني زادموسوي


منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت و دانلود فایل
برچسب ها: مدول الاستيسيته تنش و كرنش معادلات ديفرانسيل اصلاح كننده پليمري SBS تغييرات دماوزمان دانلود مقاله عمران مواد ويسكوالاستيسيته مقاله عمران قانون هوك دانلود مقاله

محصولات کاربر

محصولات این دسته