جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي  واحد قوچان از تحصيل و عوامل موثر بر آن

سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان از تحصيل و عوامل موثر بر آن

مقدمه: دانشگاه به عنوان يك نهاد اجتماعي- فرهنگي يكي از ارزشمند‌ترين منابعي است كه جامعه براي پيشرفت و توسعه در اختيار دارد، اين نهاد به جهت نقش تعيين كننده‌اي كه در توليد دانش (پژوهش)و انتقال دانش (آموزش) دارد به عنوان يكي از شاخص هاي تعيين ميزان توسعه كشورها مد نظر قرار گرفته است.


  دسته بندی: علوم انسانی » علوم اجتماعی

تعداد مشاهده:481 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت محصول اصلی: doc

تعداد صفحات: 178

حجم فایل:993 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 2,500 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان از تحصيل و عوامل موثر بر آن


مقدمه:
دانشگاه به عنوان يك نهاد اجتماعي- فرهنگي يكي از ارزشمند‌ترين منابعي است كه جامعه براي پيشرفت و توسعه در اختيار دارد، اين نهاد به جهت نقش تعيين كننده‌اي كه در توليد دانش (پژوهش)و انتقال دانش (آموزش) دارد به عنوان يكي از شاخص هاي تعيين ميزان توسعه كشورها مد نظر قرار گرفته است.
همانطور كه مي‌دانيم جوانان در مقطع پيش دانشگاهي تلاش زيادي براي ورود به دانشگاه مي‌كنند و شايد بتوان گفت كه يكي از آمال و آرزوهاي جوانان امروزي ورود به دانشگاه مي‌باشد با ورود جواناني كه با اميد و آرزو به دانشگاه راه يافته‌اند اگر تلاش كنيم كه رضايتمندي اين دانشجويان تازه وارد را بطور نسبي فراهم كنيم مي‌توان انتظار داشت كه اين دانشجويان بعد از فراغت از تحصيل تعهد داشته بيشتري نسبت به شغل ، زندگي، ديگران درآينده داشته باشند زيرا زمانيكه افراد تعهد داشته باشند ديگر رشوه خواري، رياكاري، دروغ‌گويي براي رسيدن به اهداف خوب يا بد، فقر فرهنگي ، بي سوادي جوانان تحصيل كرده، ... وجود نخواهد داشت . بر اساس نظريه تسري Spill-over Theory رضايت از يك بخش از زندگي بروي رضايت از بخشهاي ديگر زندگي مؤثر است.


فهرست:
فصل اول : کلیات پژوهش   
 مقدمه     
 طرح مساله       
 اهمیت و ضرورت تحقیق 
 اهداف تحقیق     
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق     
 تعریف رضایت از دیدگاه صاحبنظران جامعه شناسی   
 پیشینه تحقیق    
 بیشینه پژوهش های داخلی   
 نقد و بررسی پیشینه های داخلی    
 پیشینیه پژوهش های خارجی:         
 نقد وبررسی پیشینه‌های خارجی      
 مبانی نظری تحقیق        
 نظریه تسری(spill over theory)       
 نظریه هدف گذاری «ادوین لاک» E.A.lock     
نظریه مبادله     
نظریه نیازها       
چهارچوب نظری تحقیق    
مدل تئوریکی تحقیق     
فصل سوم : روش تحقیق     
مقدمه       
روش تحقیق          
پرسش آغازی
مطالعات مقدماتی و اکتشافی  
طرح نظری مسئله تحقیق        
ساخت و ارائه مدل تئوریک        
تبدل نظریه ها به فرضیه ها      
تعریف عملیاتی متغیرها و یافتن معرفهای مناسب برای سنجش آنه:         
تهیه پرسشنامه برای سنجش متغیرها          
آزمون مقدماتی   
جامعه آماری        
حجم نمونه      
فصل چهارم : یافته‌های پژوهش
*تحلیل جداول توزیع فراوانی 
جدول و نمودار     : توزیع پاسخگویان برحسب جنس        
جدول و نمودار    : توزیع پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی       
جدول و نمودار    : توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی      
جدول و نمودار    : توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل          
جدول و نمودار    : توزیع پاسخگویان برحسب شهر محل سکونت            
جدول و نمودار    : توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات مادر        
جدول و نمودار    : توزیع پاسخگویان برحسب شغل مادر    
جدول و نمودار    : توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات پدر          
جدول و نمودار    : توزیع پاسخگویان برحسب شغل پدر    
جدول و نمودار     : توزیع پاسخگویان برحسب نوع مالکیت منزل   
جدول و نمودار     : توزیع پاسخگویان برحسب سن 
جدول و نمودار     : توزیع پاسخگویان برحسب معدل         
جدول و نمودار     : توزیع پاسخگویان برحسب ترم  
جدول و نمودار     : توزیع پاسخگویان برحسب تعداد اعضای خانواده       
جدول و نمودار     : توزیع پاسخگویان برحسب درآمد خانواده        
*تحلیل جداول توزیع فراوانی و نمودار میانگین برای متغیر وابسته و متغیرهای مستقل مربوطه             
جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص تسلط به درس    
جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص مسئولیت پذیری
جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص ایجاد انگیزه        
جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص مقررات آموزشی  
جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص رضایت از تحصیل
 جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص امیداوری به آینده شغلی          
جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص احترام به دانشجو          
جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص عدالت در سطح دانشگاه         
جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص رسیدن به هدف  
جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص رضایت از زندگی  
*تحلیل رابطه متغییر وابسته «رضایت از تحصیل» با متغییرهای مستقل مربوطه    جدول       وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و امیدواری به آینده شغلی    جدول       وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و احترام به دانشجو   
جدول       وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و عدالت در سطح دانشگاه  
جدول       وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رسیدن به هدف    
جدول       وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رضایت از زندگی     
*تحلیل رابطه متغیر وابسته « رضایت از تحصیل » با متغیرهای زمینه‌ای دو مقوله‌ای       
جدول      تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و جنس          
جدول      تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و مقطع تحصیلی        
جدول      تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و وضعیت شغلی       
جدول      تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شهر محل سکونت             
تحلیل رابطه متغییر وابسته «رضایت از تحصیل» با متغییرهای زمینه‌ای چند مقوله‌ای      
جدول      تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رشته تحصیلی         
جدول      تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و وضعیت تاهل          
جدول      تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و تحصیلات مادر          
جدول      تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شغل مادر    
جدول      تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و تحصیلات پدر  
جدول      تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شغل پدر 
جدول      تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و نوع مالکیت منزل
فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری     
منابع و ماخذ    
پرسشنامه       


منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت و دانلود فایل
برچسب ها: دانلود پایان نامه پایان نامه علوم اجتماعی کار تحقیقی رضایتمندی دانشجویان دانشجویان دانشگاه آزاد تحقیق رشته علوم اجتماعی پروژه پایانی علوم اجتماعی تعریف رضایت نظریه تسری نظریه هدف گذاری spill over theory ادوین لاک نظریه مبادله نظریه نیازها

محصولات کاربر

محصولات این دسته