جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در رابطه کمالگرایی والدین به صورت کامل

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در رابطه کمالگرایی والدین به صورت کامل

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در رابطه کمالگرایی والدین به صورت کامل - پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران، انجام دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي


  دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:539 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت محصول اصلی: PDF

تعداد صفحات: 105

حجم فایل:1,627 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در رابطه کمالگرایی والدین به صورت کامل


پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در رابطه کمالگرایی والدین به صورت کامل - عنوان بررسی رابطه کمال گرایی و معیارهای سرسختانه والدین و اضطراب اجتماعی و عزت نفس کودکان زیر ده سال

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در رابطه کمال گرایی

چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

این پژوهش با هدف تعیین نقش کمال طلبی و معیارهای سرسختانه والدین با اضطراب اجتماعی و عزت نفس در کودکان زیر ده سال انجام شد . روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است.
نمونه آماری آن ۶٠ نفر از کودکان زیر ده سال و والدین آنها که با مشکلات اضطراب اجتماعی و عزت نفس پایین به مراکز مشاوره شهر(کرج) در سال ١٣٩۴مراجعه کردند می باشند.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اضطراب اجتماعی اسپنس کودکان (نسخه والدین)،عزت نفس کوپر اسمیت و کمال گرایی فراست، پرسشنامه یانگ استفاده شد.

داده های پژوهش با روش های آماری پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین کمال طلبی والدین و اضطراب اجتماعی کودکان زیر ده سال همبستگی قوی در یک جهت وجود دارد ، بنابراین هرچه کمال گرایی والدین بیشتر باشد ، اضطراب اجتماعی کودکان نیز بیشتر می شود.

پایان نامه کمال طلبی والدین و عزت نفس کودکان

همچنین بین کمال طلبی والدین و عزت نفس کودکان همبستگی قوی در جهت معکوس وجود دارد ، بنابراین هرچه کمال طلبی والدین بیشتر باشد عزت نفس کودکان زیر ده سال کاهش می یابد.
متغیر اضطراب اجتماعی کودکان با معیارهای سرسختانه والدین همبستگی ضعیف تا قوی ٣٢ تا ٧٧ درصد را نشان داد. همچنین مشاهده شد متغیر عزت نفس کودکان با معیارهای
سرسختانه دارای همبستگی متوسط تا قوی (۴٨/٠ -تا ٩٨/٠ ( -می باشد.


منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت و دانلود فایل
برچسب ها: روانشناسی معیارهای سرسختانه اضطراب اجتماعی مشاوره کودک کمال گرایی فوبی اجتماعی والدین کمال گرا پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی عزت نفس پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی پایان نامه کارشناسی ارشد

محصولات کاربر

محصولات این دسته