جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

دانلود تحقیق در مورد کارل مارکس

دانلود تحقیق در مورد کارل مارکس

در این فایل کارل مارکس به صورت کامل مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش دراختیار شما قرار می گیرد


  دسته بندی: علوم انسانی » تاریخ و ادبیات

تعداد مشاهده:11944 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت محصول اصلی: word

تعداد صفحات: 20345

حجم فایل:29 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 2,500 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

دانلود تحقیق در مورد کارل مارکس


بخشی از متن اصلی :

در بررسی موضوع عدالت، نگاهی گذرا به آرای کارل مارکس (Karl Marx) از متفکران جنبش سوسياليستی سده¬ی نوزدهم می¬افکنيم. کارل مارکس در آغاز ملهم از فلسفه¬ی روشنگری اروپا و انديشه¬ی اعتقاد به پيشرفت در آن و بويژه ايده¬های راديکال ـ دمکراتيک انقلاب فرانسه بود. وی در مکتب هگل فلسفه آموخت و جزو جناح چپ پيروان او بود. بعدها با حفظ هسته¬ی ديالکتيکی فلسفه¬ی هگل، از ديدگاهی ماترياليستی به نقد ايده¬آليسم آن پرداخت.

در حاليکه هگل تاريخ را تکامل «روح جهانی» می¬فهميد، برای مارکس تاريخ، مناسبات توليدی مادی و پيامدهای آن و از همان آغاز تاريخ پيکار طبقاتی است. يکی ديگر از شالوده¬ها¬ی فلسفی مارکس، ماترياليسم فويرباخ است که تأثيری انکارناپذير بر وی داشته است. اما مارکس به دليل بيگانه بودن آن با عمل و واقعيت اجتماعی، به نقد آن می¬پردازد. مارکس از جمله در يازدهمين تز خود درباره¬ی فويرباخ تصريح کرده است که: «فيلسوفان صرفا" جهان را گوناگون تفسير کرده¬اند، اما موضوع بر سر تغيير آن است».

به اين ترتيب، مارکس تدريجا" از فلسفه به معنای متعارف آن فاصله گرفت و به اقتصادسياسی و جامعه¬شناسی روی¬آورد. تحت تأثير آرای اقتصاددانانی مانند «ريکاردو» و «آدام اسميث» و انديشه-ی سوسياليست¬هايی چون «سن¬سيمون» و «اوئن» قرار داشت. به تنهايی و يا در همکاری با يار و همفکرش فريدريش انگلس (Friedrich Engels) آموزه¬های خود درباره¬ی «ماترياليسم ديالکتيک» و «ماترياليسم تاريخی» را در آثار گوناگونی پيکر بخشيد. در حالی که «ماترياليسم ديالکتيک» به نظريه¬ی فلسفی ماديت گيتی، رابطه¬ی ميان ماده و آگاهی و جنبش و تکامل در جهان می¬پردازد، موضوع «ماترياليسم تاريخی» بررسی رابطه¬ی ميان هستی و آگاهی اجتماعی، قوانين و نيروهای تکامل جامعه و به اين اعتبار، نوعی فلسفه¬ی اجتماعی است.

در آنچه که به بحث عدالت مربوط می¬شود، بايد يادآور شد که مارکس در آثار خود بطور مشخص به تبيين اين مفهوم نپرداخته است. چرا که وی در آموزه¬های خود، صرفا" در پی نشان دادن ضرورت تقسيم عادلانه¬ی نعمات مادی نيست و چنين چيزی را «سوسياليسم مبتذل» می¬داند. مارکس با آموزه¬های خود می¬خواهد تاريخ تکامل نيروهای مولده را به عنوان روندی قانونمند که فرجام قهری آن پيروزی کمونيسم است نشان دهد. با اين حال نادرست نيست اگر بگوييم که کل آموزه¬های وی در نقد اقتصادسياسی سرمايه¬داری و برای نيل به آرمانشهر کمونيستی، ناظر بر انديشه¬ی کانونی عدالت اجتماعی است. برای موجه کردن اين ادعا، لازم است نگاهی به وضعيت اجتماعی ـ اقتصادی عصر مارکس و نيز آرای وی بيفکنيم.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمتword  در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات :  22


منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت و دانلود فایل
برچسب ها: کارل مارکس تحقیق کارل مارکس بررسی کارل مارکس مقاله کارل مارکس پروژه کارل مارکس تحقیق در مورد کارل مارکس دانلود تحقیق کارل مارکس پایان نامه پیرامون کارل مارکس زندگی نامه کارل مارکس

محصولات کاربر

محصولات این دسته