جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

بررسي شيوع اختلالهاي رواني در جانبازان

بررسي شيوع اختلالهاي رواني در جانبازان

چكيده تحقيق حاضر شيوع اختلالات رواني بين جانبازان و افراد عادي را بيان مي كند هدف از انجام اين تحقيق مقايسه اختلالات رواني در جانبازان و افراد عادي است .


  دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:11923 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت محصول اصلی: .DOC

تعداد صفحات: 115

حجم فایل:188 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

بررسي شيوع اختلالهاي رواني در جانبازان


فصل  اول .................................................................................................1

مقدمه ................................................................................................................................... 2

بيان مسأله ......................................................................................................................... 4

اهميت و ضرورت تحقيق ................................................................................................. 6

اهداف  تحقيق ..................................................................................................................... 7

سئوالات تحقيق ................................................................................................................. 8

تعريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرهاي تحقيق ................................................ 9

 

فصل دوم .............................................................................................  13

تعريف اختلال رواني .......................................................................................................14

ديدگاههاي مختلف درباره اختلال رواني .................................................................... 16

افسردگي............................................................................................................................ 18

عوامل ايجاد كننده افسردگي.......................................................................................... 24

نظريه هاي مختلف درباره افسردگي .......................................................................... 26

روان پريشي(پسيكوز) .................................................................................................. 28

تعريف خود بيمار انگاري............................................................................................... 34

سبب شناسي خود بيمار انگاري .................................................................................. 36

راهنماي تشخيصي ......................................................................................................... 38

اضطراب ........................................................................................................................... 41

علل اضطراب از ديدگاه هاي مختلف روانشناسي .................................................... 44

درمان اختلالات اضطرابي ............................................................................................. 45

نوروز وسواس ............................................................................................................... 47

راهنماي تشخيص : ......................................................................................................... 52

درمان ................................................................................................................................ 53

فوبيا .................................................................................................................................. 53

انواع هراس ها ................................................................................................................. 55

خصومت ( پرخاشگري ) ................................................................................................ 57

علل پرخاشگري ............................................................................................................... 58

كنترل پرخاشگري ........................................................................................................... 59

اساس زيستي پرخاشگري ............................................................................................ 60

نقش يادگيري در پرخاشگري........................................................................................ 61

حساسيت بين فردي ....................................................................................................... 63

تاريخچه پارانوئيد .......................................................................................................... 66

طبقه بندي پارانوئيد ...................................................................................................... 66

علل بيماري پارانوئيد .................................................................................................... 69

پيشينه تحقيق ................................................................................................................. 72

 

فصل سوم............................................................................................ 77

روش تحقيق ...................................................................................................................  78

جامعه آماري .................................................................................................................... 78

نمونه آماري .................................................................................................................... 78

حجم نمونه و روش نمونه گيري ..................................................................................79

روش اجراي پژوهش ..................................................................................................... 79

ابزار تحقيق ...................................................................................................................... 80

ملاحظات اخلاقي ............................................................................................................. 82

 

فصل چهارم......................................................................................... 84

مقدمه ................................................................................................................................  85

توصيف و تحليل داده ها .............................................................................................. 85

فرضيه آزمايي .............................................................................................................. 102

 

فصل پنجم............................................................................................ 105

بحث و نتيجه گيري  .................................................................................................... 106

محدوديتهاي  پژوهش................................................................................................... 110

پيشنهادات تحقيق ........................................................................................................ 111

فهرست منابع ................................................................................................................ 112

 پيوست  ..........................................................................................................................113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                     صفحه

 

جدول (1ـ 4) توصيف داده هاي بدست آمده از دو گروه افراد عادي  وجانباز........................ 85

جدول ( 2 ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات در افراد عادي..................................................................86

جدول ( 3 ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات در افراد جانباز................................................................87

جدول (4 ـ 4 ) بررسي خصوصيات دموگرافيك نمونه مورد مطالعه در متغيرهاي مورد بررسي .....................88

جدول ( 5 ـ 4 ) مقايسه نمرات افسردگي در دو گروه مورد مطالعه.............................................89

جدول (6 ـ 4 ) مقايسه نمرات خودبيمارانگاري در دو نمونه مورد مطالعه................................90

جدول ( 7 ـ 4 ) مقايسه نمرات اضطراب در دو نمونه مورد مطالعه............................................91

جدو ل( 8 ـ 4 ) مقايسه نمرات روان پريشي در دو نمونه مورد مطالعه.....................................92

جدول ( 9 ـ 4 ) مقايسه نمرات وسواس در دو گروه موردمطالعه...............................................93

جدول ( 10 ـ 4 ) مقايسه نمرات حساسيت در دو نمونه مورد مطالعه........................................94

جدول (11ـ 4 ) مقايسه نمرات خصومت در دو نمونه مورد مطالعه............................................95

جدول ( 12 ـ 4 ) مقايسه نمرات پارانويا در دونمونه مورد مطالعه............................................96

جدول (12 ـ 4 ) مقايسه نمرات فوبيا در دو نمونه مورد مطالعه.................................................97

جدول (14 ـ 4 ) مقايسه ضريب كلي علائم مرضي ( GSI) در دو نمونه مورد مطالعه...........98

جدول ( 15 ـ 4 ) مقايسه نمرات جمع علائم مرضي (pst) در دو نمونه مورد مطالعه..............99

جدول (16 ـ 4 ) مقايسه ضريب ناراحتي (PSDI) در دو گروه....................................................99

جدول ( 17ـ 4 ) بررسي رابطه سن و تحصيلات با متغيرهاي مورد مطالعه در دو گروه....100


منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت و دانلود فایل
برچسب ها: علل بيماري پارانوئيد اختلال رواني بررسي شيوع اختلالهاي رواني در جانبازان دانلود پایان نامه روانشناسی دانلود پایان نامه کارشناسی خرید پایان نامه عوامل ايجاد كننده افسردگي روان پريشي(پسيكوز) فوبيا علل بيماري پارانوئيد كنترل پرخاشگري

محصولات کاربر

محصولات این دسته