جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

گزارش كارآموزي سيالات برش

گزارش كارآموزي سيالات برش

?????


  دسته بندی: فنی و مهندسی » صنایع نفت و گاز

تعداد مشاهده:12000 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت محصول اصلی: doc

تعداد صفحات: 130

حجم فایل:202 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 2,500 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

گزارش كارآموزي سيالات برش


فهرست مطالب

فصل اول

1-1- تاريخچه بهران............................... ......................................... 1

1-2- كليات عملكرد شركت نفت بهران..............................  ..... 2

1-2-1- واحد استخراج مواد آروماتيك توسط حلال فورفورال  2

1-2-2- واحد موم زدايي توسط حلال تولوئن و M.E.K........   2

 1-2-3- واحد تصفيه توسط گاز هيدروژن..................................... ................ 2

1-2-4- واحد توليد ضد يخ.............................. .... ..... 3

1-2-5- واحد توليد واكس كم روغن............. .................... 3

1-2-6- واحد پايلوت..................... ...................................... 3

1-2-7- واحد تسهيلات ........................ ............................. 3

1-2-8- واحد آزمايشگاه.................. ......................................... 4

1-2-9- واحد پژوهش................... ............................................. 4

1-2-10- واحد ظرفسازي و پركني.................. ................................. 5

1-2- 11- لوبكات............ ................................................... 5

فصل دوم

2-1- مقدمه.................................... .................................................... 6

2-2- ساخت روغن پايه از برش مواد نفتي .................. ................ 7

2-2-1- تقطير.................. .................................................... 7

2-2-2- تصفيه و پالايش شيميايي..... ............................ 7

2-2-3- آسفالت گيري............... ............................................... 7

2-2-4- موم گيري....... .................................................... 7

2-3- تقطير نفت خام............... ..................................... 7

2-3-1- تقطير در فشار (يك اتمسفر)..... ............................. 8

2-3-2- تقطير در خلاء .............................. .......................... 8

2-4- دستگاه هاي تفكيك و تقطير روغن (لوب تاور)..... ... ..... 9

2-5- شناخت هيدروكربورهاي روغن پايه.............. ..................... 10

2-5-1- گروه پارافينيك............................ ........................... 11

2-5-2- هيدروكربورهاي نفتنيك و مشخصات آنها.............. .............. 12

2-5-3- هيدروكربورهاي آروماتيك و خواص آنها.................... .......... 13

2-5-4- توزيع  هيدروكربورها و انواع روغن پايه.............. .................. 13

2-6- واحد روغن سازي................. .............................................. 16

2-6-1- استخراج مواد آروماتيك  ونفتينيك.............. .................. 17

2-6-1-1- تصفيه با اسيد.............. .............. .......... 17

2-6-1-2- استخراج با فورفورال ..  .......................... 18

2-6-1-3- عوامل مؤثر در جداسازي مواد آروماتيكي از لوب كات20

2-6 -1-4- خواص فورفورال ................. ....................................... 22

2-6-1-5- دستگاههاي عمده....................... ................................. 24

2-6-2- روش هاي ديگر تصيه (حلال گاز هيدروژن)............. ............. 25

2-6-3- عمليات آسفالت گيري................ ........................... 26

2-6-4- عمليات موم گيري.......................... .................................. 27

2-6-4-1- كارخانه موم گيري................................ ........................ 28

2-6-4-2- خواص حلال ( MEX و تولوئن)................. .................... 29

2-6-4-3- عوامل مؤثر در كيفيت و كميت محصول.............. ........... 30

2-6-4-4- دستگاه هاي عمده ....................... .......................... 33

2-6-4-5- روش موم گيري با اوره ............ ............................. 34

2-6-4-6- روش هيدروكراكتيگ..... ................................................ 34

2-7- توليد روغن از طريق تصفيه دوم.............. .......................... 34

2-7-1- روغنهاي مصرف شده ................................. ....................... 35

2-7-2- ناخالصي هاي موجود در روغن مصرف شده................. ............ 35

2-7-3- روشهاي معمول احياء روغنهاي مصرف شده...... ........... 36

2-7-4- دستگاه هاي جداسازي گريز از مركز................... . .... 36

2-7-5- دستگاه صافي لبه دار............................ .............................. 36

2-7-6- تصفيه شيميايي با مواد قليائي و صاف نمودن آن ...... ............... 36

2-7-7- تصفيه با خاك مخصوص............ ......................................... 37

2-7-8- تصفيه با اسيد سولفوريك.......... ........................................... 37

2-7-9- خنثي نمودن بوسيله آهك و تصفيه با خاك مخصوص...... ......... 37

فصل سوم

3-1- طبقه بندي استانداردهاي روغن......... ............................... 38

3-1-1- تعريف روانكاري............. ........................................................ 39

3-2- شرايط اصلي روان كننده خوب.................... ...................... 39

3-3- انواع روان كننده.......................... ............ .......... 39

3-4- روغنهاي روان كننده نفتي..................... ................................. 40

3-5- انواع روانكاري............ ........................................................... 41

3-5-1- روانكاري با لايه ضخيم .................... .............................. 41

3-5-1-1- روانكاري هيدرواستاتيك ......... ............................ 41

3-5-1-2- روانكاري هيدروديناميك ............ ............................... 42

3-5-2- روانكاري با لايه نازك .................... ................................... 42

3-5-3- روانكاري حدي...........................  ........ 42

3-5-4- روانكاري خشك...... ................................. 42

3-5-5- روانكاري غلطان.................. .............................................. 42

3-6- تركيبات ساختار يك روغن صنعتي ................... .............. 43

3-6-1- بررسي علل اضمحلال كيفيت روغن.............  .... 43

3-6-2- كاهش خصوصيات مواد افزودني..... ......................... 43

3-6-2-1- كاهش اثر بازدارنده هاي اكسيداسيون........ ... 44

3-6-2-2- كاهش ويسكوزيته روغن............ .......  ....... 44

3-6-2-3- كاهش بازدارنده هاي رنگ زدگي............. ... 45

3-6-2-4- بازدارنده هاي كف........ .. ........................... 45

3-7- اصطلاحات روانكاري............................ ........ ....... 46

3-8- آزمونهاي مهم فيزيكي و شيميايي روغنهاي روان كننده........ .... 47

3-8-1- ويسكوزيته ................................. ........... ........... 47

شرح آزمون

3-8-1-1- كاربرد و مزاياي اندازه گيري گرانروي در دماهاي فوق الذكر......... . 52

3-8-2- شاخص ويسكوزيته .................... .................................. 52

شرح آزمون

3-8-3- نقطه آنيلين.............. ........................... 57

شرح آزمون

3-8-4- دانسيته ............................. .................................. 58

شرح آزمون

3-8-5- عدد خنثي شدن..............................  . 60

3-8-5-1- عدد اسيدي كل.................................. ......................... 60

3-8-5-2- TBN......................... ............................................ 61

شرح آزمون

3-8-5-3- TAN.......................... ................................... 61

شرح آزمون

 

3-8-6- ضريب شكست............................. ......................................... 61

شرح آزمون

3-8-7- نقطه ريزش.................................... ................................ 62

شرح آزمون

3-8-8- نقطه اشتعال ................................... ..................... 63

شرح آزمون

3-8-9- نقطه احتراق........................... .......................... 64

شرح آزمون

3-8-10- كف ......................... .......................................... 64

شرح آزمون

3-8-11- خوردگي مس..................................... ...................... 66

شرح آزمون

3-8-12- توانايي تحمل بار .................. .......................... 67

شرح آزمون

3-8-13- مقدار آب ...................... .................................... 68

3-8-14- عدد صابوني شدن. ........................................... 68

3-8-15- خاكستر......................... ............................ 68

3-8-16- نقطه ابري شدن.................... ............................... 69

3-8-17- خاصيت امولسيون و دمولسيون ......... ............. 70

3-8-18- پايداري در مقابل اكسيداسيون. ..................................... 70

فصل چهارم

4-1- عمليات فلزكاري .... ............................ 72

4-2- انواع سيالات عمليات فلزكاري................. ......................... 72

4-2-1- روغن معدني خالص...................... 72

4-2-2- روغن چرب خالص...... .................................................... 72

4-2-3- روغن معدني و چرب مخلوط شده...... ............... 73

4-2-4- مخلوط روغن معدني و روغن چرب گوگرد دار شده................ ............ 73

4-2-5- روغنهاي معدني گوگرد دار.................. ............................ 73

4-2-6- روغنهاي معدني كلردار و گوگرد دار................... ............... 73

4-2-7- روغن معدني كلردار.................. .......................................... 74

4-3- روغنهاي برش........... ........................................... 74

4-4- روغنهاي حل شونده (روغنهاي امولسيون شونده).......... ............ 75

4-4-1- امولسيونهاي معدني.................. ...................................... 75

4-4-2- سيالات نيمه سنتتيك....................... ........................ 75

4-4-3- روغنهاي سنتتيك................... .................................. 75

4-5- امولسيفاير. ..................................................................... 76

4-6- روغنهاي امولسيون شونده............................... ............. 76

4-6-1- مزاياي روغنهاي امولسيون شونده............ .................. 77

4-6-2- معايب روغنهاي امولسيون شونده... ............. 77

4-7- امولسيونهاي شيميايي نيمه سنتتيك...... .................. 78

4-7-1- مزاياي سيالات نيمه سنتتيك................. .......................... 78

4-8- سيالات سنتتيك.......................... .......................................... 78

4-8-1- مزاياي سيالات سنتتيك....................... ....................... 79

4-9- وظايف سيال روانكار............................... ....................... 79

4-10- معيار انتخاب نوع سيال عمليات فلزكاري ........ ............ 79

4-11- سختي اعمال سيالات برش.............. ............................... 80

4-11-1- اعمال سبك........................... ...................................... 80

4-11-2- اعمال نيمه سخت............. .................................. 80

4-11-3- اعمال سخت... ................................................ 81

4-11-4- اعمال خيلي سخت................. ......................... 82

مقاله اي در مورد سيالات برش............................ .................... 93-82

پروژه ........... ........................................................   102-94

واژه نامه انگليسي............. ........................................ 107-103

منابع........................... ..........................................................   108

 

-1- تاريخچه شركت نفت بهران:

شركت نفت بهران يكي از بزرگترين توليدكنندگان انواع روغن موتور، روغن هاي صنعتي، مواد اوليه لاستيك سازي و مواد پارافيني ميباشد و يكي از سه شركت توليد كننده روغن هاي صنعتي در ايران ميباشد كه نقش بسيار مهمي در پيشرفت صنايع كشور بر عهده دارد.

اين شركت در سال 1341 در شهر ري در جنب ساختمان فعلي پژوهشگاه صنعت نفت و با مشاركت بخش خصوصي و تحت امتياز چند مليتي ESSO و وابسته به شركت اكسون و با نام شركت توليد روغن تهران شروع به كار نمود.

در ابتدا اين شركت با دريافت روغن پايه از پالايشگاه آبادان و اختلاط آن با مواد افزودني به توليد روغن موتور مشغول بود ولي در سال 1347 پالايشگاه آن با ظرفيت سالانه 30000 تن روغن پايه آماده بهره برداري گرديده و روغن پايه پس از اختلاط با مواد افزودني مناسب به انواع گوناگون روغن هاي موتور و روغن هاي صنعتي مورد نياز صنايع تبديل مي گردد.

تا قبل از انقلاب اين شركت محصولات خود را تحت آرم ESSO و با نامهاي تجاري كمپاني اكسون آمريكا به بازار عرضه مي گرديد. پس از قطع رابطه با آمريكا برنامه ريزي و سياست گذاري جهت اداره شركت توسط بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي راساً به عهده گرفته شد و كارها بر پايه مديريتي پويا استوار گرديد. در پي تحولات فوق نام شركت در سال 1363 به پالايشگاه روغن تهران و در سال 1369 همراه با گسترش دامنه فعاليت هاي اصلي شركت به ويژه در زمينه نفت و پتروشيمي به شركت نفت بهران(سهامي عام) تغيير يافت هم اكنون با اجراي برنامه توسعه پالايشگاه و افزايش سطح كيفيت و ظرفيت توليد انواع روغن و ديگر محصولات بالغ بر 100 ميليون ليتر در سال گرديده است. از نظر سود دهي رتبه دوم را در ميان شركت هاي سازمان يافته بنياد مستضعفان و جانبازان داشته است. اين شركت داراي صادرات روغن موتور وكس (WAX) به كشورهاي ايتاليا. روماني، پاكستان و لبنان و ميباشد.

از جمله محصولات ساخته شده در بهران ميتوان از انواع روغن هاي برش، روغن هاي عمليات ماشين كاري فلزات روغن هاي گريفيت دار براي مصرف در درجه حرارت هاي بالا، روغن هاي كمپرسورهاي پيستوني و را نام برد. محصولات ويژه براساس سفارش و با توجه به مقدار مورد نياز قابل توليد هستند.

1-2- كليات عملكرد در شركت نفت بهران

خوراك واحد روغن سازي ماده اي بنام لوبكارت است كه يكي از محصولات برج تقطير در خلاء پالايشگاه نفت است. لوبكات بعلت دارا بودن مواد آروماتيك و پارافينيك سنگين نامطلوب و نداشتن مشخصات فيزيكي لازم در سه واحد جداگانه مورد پالايش قرار ميگيرد.

 


منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت و دانلود فایل
برچسب ها: گزارش كارآموزي سيالات برش

محصولات کاربر

محصولات این دسته

همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل

بروزفایل یک سامانه خرید و فروش فایل‌ های قابل دانلود است . این سایت به کاربران کمک می‌کند تا با فروش فایل‌های تولیدی یا مازاد خود ، کسب درآمد داشته باشند .

بازاریابی و کسب درآمد از طریق ارجاع کاربر از امکانات دیگر این سامانه است ، کاربرانی که دارای وب‌سایت یا وبلاگ پرمخاطبی هستند از طریق این بخش قادر به کسب درآمد خواهند بود . راهنمای همکاری و فروش

نماد اعتماد الکترونیک

                           

فروشگاه ساز فایل رایگان

                       

فروشگاه ساز فایل اینترنتی خود را به صورت رایگان راه اندازی کنید و کسب درآمد خود را آغاز کنید . با عضویت در سایت پنل کاربری با گزارش مالی شفاف را از فروشگاه ساز فایل بروزفایل دریافت کنید . توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل فایل های خود را بفروشید و بازاریابی کنید . راهنمای ساخت فروشگاه فایل رایگان

درباره بروز فایل

فروشگاه ساز بروزفایل فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، تحقیق پایان نامه ,کارورزی, نمونه سوال,آزمون استخدامی و فروشگاه ساز رایگان فایل می باشد
فروشگاه فایل خود را همین امروز توسط فروشگاه ساز فایل بروزفایل ثبت و کسب درآمد خود را آغاز کنید .
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

طراحی شده توسط گروه نرم افزاری بروزفایل
طراح قالب : KWFinder