جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

تأثیر جنگ آمریکا و عراق بر آیندۀ اوپک

تأثیر جنگ آمریکا و عراق بر آیندۀ اوپک

علوم اجتماعی و جامعه شناسی ، تأثیر جنگ آمریکا و عراق بر آیندۀ اوپک ، (پایان نامه) (تعداد صفحات 150)


  دسته بندی: علوم انسانی » علوم اجتماعی

تعداد مشاهده:11951 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

تعداد صفحات: 150

حجم فایل:682 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 30,000 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

تأثیر جنگ آمریکا و عراق بر آیندۀ اوپک


چكيده

در اين تحقيق سعي شده به پيامدهاي جنگ آمريكا و عراق و تأثير آن برآينده اوپك با توجه به سئوال اصلي و سئوالات فرعي پرداخته شود. مساله تحقيق اين است كه آيا اوپك پس از حمله آمريكا به عراق نيز مي‌تواند اين وحدت و همگرايي را در بين اعضاي خود حفظ نمايد و يا اينكه با خروج عراق از اوپك يا عدم رعايت سهميه عراق و يا دخالت آمريكا در تعيين سهميه نفت عراق، تضعيف اوپك را شاهد خواهيم بود و آيا با ورود مصرف كنندگان انبوه جديد نفتي، معادلات نفتي به نفع كشورهاي عضو اوپك رقم خواهد خورد. اين تحقيق شامل هفت فصل مي‌باشد:

فصل اول: طراحي پژوهش، فصل دوم: كليات نظري، فصل سوم: تاريخچه و عملكرد اوپك، فصل چهارم: جايگاه عراق در اوپك و بحرانهاي اين كشور، فصل پنجم: وضعيت آمريكا در زمان حمله به عراق و دلايل آمريكا از حمله به عراق، فصل ششم: تحليل و ديدگاه‌هاي اتحاديه‌ اروپا، اوپك و شاخصهاي اقتصادي توليد جهاني نفت، فصل هفتم: جمع‌بندي و نتيجه‌گيري تحقيق.

نتايج تحقيق، مؤيد فرضيه جانشين تحقيق است كه جنگ آمريكا عليه عراق تأثيري بر روند فعلي اوپك برجاي نگذاشته و اين جنگ در راستاي نظم نوين جهاني است و به همين منظور امنيت انرژي يكي از اهداف اصلي در اين زمينه است و مسائل ديگري همچون هژموني دلار در برابر يورو بدليل گسترش معاملات نفتي با يورو و افزايش نرخ برابري آن در برابر دلار و همچنين بهبود شاخص‌هاي اقتصادي چين، اروپا و ژاپن در مقايسه با آمريكا، از ديگر اولويتهاي جهاني قابل طرح آمريكا در حمله به عراق مي‌باشد.

Text Box:  الف
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: طراحي پژوهش

              - مقدمه..................................................................................................... 1

1-1-            طرح مسأله............................................................................................. 2

         2-1- سئوال اصلي................................................................................................ 3

                1-2-1- سئوال فرعي.................................................................................... 3

         3-1- فرضيه اصلي............................................................................................... 4

                1-3-1- فرضيه جانشين.................................................................................. 4

        4-1- متغيرهاي دخيل............................................................................................. 4

        5-1- تعريف عملياتي مفاهيم................................................................................... 4

        6-1- پيشينه تحقيق.................................................................................................. 5

        7-1- روش تحقيق................................................................................................... 9

        8-1- هدف تحقيق.................................................................................................. 10

             1-8-1- هدف كلي.......................................................................................... 10

             2-8-1- هدف جزيي........................................................................................ 10

        9-1- قلمرو تحقيق.................................................................................................. 10

       10-1- انگيزه و ضرورت تحقيق..................................................................................... 11

عنوان

صفحه

         11-1- موانع و تنگناهاي تحقيق.................................................................................. 11

         12-1- سازماندهي تحقيق......................................................................................... 11

فصل دوم: كليات نظري

           - مقدمه نظري................................................................................................. 14

           1-2- همگرايي.................................................................................................. 15

                  1-1-2 - عوامل همگرايي اوپك.................................................................... 20

           2-2- نظام تك قطبي متقارن............................................................................... 22

           3-2- دكترين بوش، نظم نوين جهاني..................................................................... 26

           4-2- نظريه هژموني و كاربرد آن در منطقه خاورميانه.............................................. 28

                 1-4-2- اهداف هژمونيك آمريكا.................................................................... 29

                 2-4-2- هژموني نفتي آمريكا........................................................................ 29

     فصل سوم : تاريخچه و عملكرد اوپك

          1-3- چگونگي شكل‌گيري اوپك............................................................................... 32

         2-3- اهداف و برنامه‌هاي اوپك............................................................................ 33

         3-3- اعضاي اوپك............................................................................................. 35

         4-3- ساختار و اركان اوپك.................................................................................... 36

            1-4-3- كنفرانس.............................................................................................. 36

عنوان

صفحه

                2-4-3- هيئت عامل................................................................................... 38

                3-4-3- دبيرخانه....................................................................................... 38

                4-4-3- دبير كل......................................................................................... 39

         5-3- تحولات اوپك از زمان تشكيل........................................................................... 40

         6-3- آژانس بين‌الملل انرژي و نقش آن در كاهش قدرت اوپك............................................ 42

         7-3- جنگ عراق عليه ايران و تأثير آن بر اوپك............................................................. 45

         8-3- جنگ عراق عليه كويت و اوپك........................................................................ 47

         9-3- حمله  آمريكا به عراق (2003)......................................................................... 51

        10-3- جمع‌بندي تحولات اوپك................................................................................... 53

        11-3- نوسانات نظام سهميه بندي اوپك..................................................................... 53

فصل چهارم: تحولات عراق

        1-4- پيشينه تاريخي و جغرافيايي عراق......................................................................... 69

        2-4- تاريخچه نفت و عراق....................................................................................... 71

        3-4- بحرانهاي عراق در حوزه خليج فارس................................................................... 74

              1-3-4- جنگ عراق عليه ايران و تأثير آن بر نفت عراق.............................................. 74

              2-3-4- جنگ عراق عليه كويت........................................................................ 76

              3-3-4- جنگ آمريكا عليه عراق....................................................................... 78

عنوان

صفحه

فصل پنجم: اهداف آمريكا در عراق

       1-5- آمريكا و خليج فارس......................................................................................... 80

       2-5- رابطه ايالات متحده در جنگ عراق عليه ايران........................................................ 82

       3-5- جنگ عراق عليه كويت و نقش ايالات متحده آمريكا................................................. 85

       4-5- حمله آمريكا به عراق يك گزينه با چندين هدف....................................................... 87

       5-5- افزايش وابستگي آمريكا به نفت........................................................................... 90

       6-5- دلايل و اهداف آمريكا از جنگ........................................................................... 92

             1-6-5- شرايط اقتصادي آمريكا در بروز جنگ......................................................... 93

             2-6-5- اهداف و دلايل داخلي آمريكا................................................................ 94

             3-6-5- اهداف و دلايل منطقه‌اي آمريكا........................................................... 96

             4-6-5- اهداف و دلايل جهاني آمريكا................................................................ 99

 فصل ششم: ديدگاه‌ها و تحليل‌ها درباره حمله به عراق و آينده اوپك

        1-6- اتحاديه اروپا و بحران عراق................................................................................. 104

               1-1-6- موافقان حمله به عراق........................................................................ 105

               2-1-6- مخالفان حمله به عراق........................................................................ 106

       2-6- قطعنامه 1441 و ديدگاه‌هاي موافق و مخالف حمله به عراق................................... 109

              1-2-6- ادله موافقان حمله آمريكا به عراق......................................................... 110

عنوان

صفحه

             2-2-6- ادله مخالفان حمله آمريكا به عراق........................................................... 111

     3-6- آينده اوپك با حضور يا عدم حضور عراق................................................................ 113

             1-3-6- اگر عراق در اوپك بماند......................................................................... 113

             2-3-6- اگر عراق از اوپك خارج شود.................................................................. 114

    4-6- تحليل‌هاي اقتصادي عرضه و تقاضاي جهاني نفت....................................................... 117

          1-4-6 - شاخص‌هاي كمي عرضه و تقاضاي جهاني نفت............................................. 117

          2-4-6- تحليل اقتصادي آمارهاي 10 ساله نفت جهان................................................... 120

فصل هفتم:

نتيجه‌گيري..................................................................................................................... 126

منابع و مأخذ............................................................................................................... 132

پيوست‌‌ها و ضمائم....................................................................................................... 141

            1- روزشمار اوپك از 2003 تا پايان 2004 ميلادي

            2- پيش‌بيني توليد كشورهاي غير اوپك

            3- نمودار تحولات قيمت نفت

            4- گزارش آماري انرژي جهان در سال 2005


فهرست جداول و نمودارها

عنوان

صفحه

جدول شماره يك ميزان توليد نفت جهاني برحسب مناطق جغرافيايي........................................... 58

جدول شماره2- تقاضا و عرضه نفت جهان........................................................................... 59

جدول شماره3- سقف سهميه توليدي كشور‌هاي عضو اوپك..................................................... 60

جدول شماره4- ذخاير اثبات شده نفت اوپك........................................................................... 62

نمودار شماره يك- ظرفيت توليد نفت تا سال 2020.................................................................... 63

جدول شماره 5- سناريوهاي مختلف پيش‌بيني ظرفيت توليد اوپك در سال 2010................................... 64

جدول شماره6- موازنه عرضه و تقاضاي نفت در سال 2010....................................................... 65

جدول شماره7- ذخاير اثبات شده نفت عراق............................................................................ 65

جدول شماره8- توليدات نفت خام عراق................................................................................. 66

جدول شماره9- ميزان توليد نفت آمريكا.................................................................................. 67

جدول شماره10- ميزان مصرف نفت آمريكا.............................................................................. 67

جدول شماره11- ميزان واردات نفت خام آمريكا......................................................................... 68

جدول شماره12- ميزان مصرف نفت جهان............................................................................. 117

جدول شماره13- ميزان واردات نفت جهان............................................................................. 118

جدول شماره14- ميزان توليدات نفت جهان............................................................................. 118

جدول شماره15- تحولات قيمت‌هاي نفت................................................................................ 119

جدول شماره 16- ميزان ذخاير نفتي جهان............................................................................... 119

جدول شماره17- جدول برهم كنش توليد، مصرف، واردات و قيمت نفت جهان................................ 120

نمودار شماره دو- برآيند تقاطعي توليد، مصرف، واردات بر قيمت نفت جهان

 


منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت و دانلود فایل
برچسب ها: علوم اجتماعی جامعه شناسی تأثیر جنگ آمریکا عراق آیندۀ اوپک

محصولات کاربر

محصولات این دسته

همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل

بروزفایل یک سامانه خرید و فروش فایل‌ های قابل دانلود است . این سایت به کاربران کمک می‌کند تا با فروش فایل‌های تولیدی یا مازاد خود ، کسب درآمد داشته باشند .

بازاریابی و کسب درآمد از طریق ارجاع کاربر از امکانات دیگر این سامانه است ، کاربرانی که دارای وب‌سایت یا وبلاگ پرمخاطبی هستند از طریق این بخش قادر به کسب درآمد خواهند بود . راهنمای همکاری و فروش

نماد اعتماد الکترونیک

                           

فروشگاه ساز فایل رایگان

                       

فروشگاه ساز فایل اینترنتی خود را به صورت رایگان راه اندازی کنید و کسب درآمد خود را آغاز کنید . با عضویت در سایت پنل کاربری با گزارش مالی شفاف را از فروشگاه ساز فایل بروزفایل دریافت کنید . توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل فایل های خود را بفروشید و بازاریابی کنید . راهنمای ساخت فروشگاه فایل رایگان

درباره بروز فایل

فروشگاه ساز بروزفایل فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، تحقیق پایان نامه ,کارورزی, نمونه سوال,آزمون استخدامی و فروشگاه ساز رایگان فایل می باشد
فروشگاه فایل خود را همین امروز توسط فروشگاه ساز فایل بروزفایل ثبت و کسب درآمد خود را آغاز کنید .
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

طراحی شده توسط گروه نرم افزاری بروزفایل
طراح قالب : KWFinder