جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

پایان نامه ارزشيابي اجراي طرح آزمايشي مجتمع هاي آموزشي – پرورشي روستايي در ارتقاي كيفي آموزش و پرورش

پایان نامه ارزشيابي اجراي طرح آزمايشي مجتمع هاي آموزشي – پرورشي روستايي در ارتقاي كيفي آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارزشيابي اجراي طرح آزمايشي مجتمع هاي آموزشي – پرورشي روستايي در ارتقاي كيفي آموزش و پرورش ابتدايي شهرستان هاي...


  دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:11928 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت محصول اصلی: ورد

تعداد صفحات: 101

حجم فایل:806 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 8,000 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پایان نامه ارزشيابي اجراي طرح آزمايشي مجتمع هاي آموزشي – پرورشي روستايي در ارتقاي كيفي آموزش و پرورش


ویژگی پایان نامه(بطور خلاصه):

رشته: علوم تربیتی

منبع: دارد

نوع فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 101

پرسشنامه ها: در انتهای پایان نامه درج گردیده است.

چكيده:

هدف اصلي پژوهش حاضر ارزشيابي اجراي طرح آزمايشي مجتمع هاي آموزشي – پرورشي روستايي در ارتقاي كيفي آموزش و پرورش ابتدايي شهرستان هاي گرمي و انگوت مي باشد.جامعه آماري مورد نظر در اين پژوهش متشكل از کلیه عوامل اجرايي مجتمع هاي آموزشي – تربيتي شهرستانهاي گرمي و انگوت در سال تحصيلي 89-90 می باشد.كه تعداد این افراد جمعاً 93 نفر که در 26 مجتمع آموزشي،مشغول به فعاليت می باشند.نمونه آماري مورد نظر كه به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده بدین ترتیب که از 13 مجتمع آموزشي شهرستان انگوت با عوامل اجرايي 28 نفري 20 نفر انتخاب، و از 13 مجتمع آموزشي شهرستان گرمي با عوامل اجرايي 65 نفري 53 نفر و كلاً از مجتمع هاي آموزشي دو شهرستان 73 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. براي ارزشيابي اين طرح آزمايشي از پرسش نامه بسته پاسخ و باز پاسخ محقق ساخته كه به ترتيب شامل 18 سوال و 2 سوال مي باشداستفاده شده است. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي شامل فراواني و درصد فراواني استفاده شده است.بعد از تجزيه و تحليل با استفاده از نرم افزار spss نتايج زير به دست آمد.

طبق پاسخ دهندگان عوامل اجرايي مجتمع ها:(پاسخ هايي كه داراي بيشترين فراواني است):

- فضا و محيط آموزشي مناسب(بسيار خوب،46.6%)

- منابع مالي كافي(متوسط،49.3%)

- تجهيزات آموزشي مناسب(متوسط،60.3%)

- نيروي انساني متخصص و توانمند آموزشي(بسيار خوب،47.9%)

- توسعه كارگروهي بين مدارس تحت پوشش مجتمع ها(بسيار خوب،47.9%)

- استفاده مدارس تحت پوشش مجتمع هااز امكانات يكديگر(متوسط،46.6%)

- اقدام ويژه برای ارتقای سطح بهداشت محیط مدارس وتندرستی دانش آموزان(بسيار خوب،37%)

- بهبود کیفیت نظارت برعملکردآموزشی - تربیتی مدارس(بسيار خوب،41.1%)

- كاهش نابرابري آموزشي ميان مدارس تحت پوشش(بسيار خوب،45.2%)

- تسهيل تبادل اطلاعات بين مدارس تابعه(بسيار خوب،45.2%)

- افزایش اختیارات مدیران مجتمع ها(با يكساني فراواني،بسيار خوب و متوسط،38.4%)

- افزايش كيفيت آموزشي و پرورشي مدارس تحت پوشش(متوسط،38.4%)

- ميزان تحقق اهداف مجتمع آموزشي در سال تحصيلي90-89

(متوسط،47.9%)

- نحوه علاقه مندي عوامل اجرايي مجتمع ها به ادمه اجراي طرح(بسيار خوب،37%)

- هماهنگي دستوالعمل با ساير مقررات(متوسط،43.8%)

- امكان دسترسي مجتمع ها به منابع بيروني(متوسط،53.4%)

- گستره عملكردي مجتمع ها در سال تحصيلي90-89(متوسط،41.1%)

- وضعيت روابط انسانی مطلوب بین عوامل اجرایی مجتمع ها(بسيار خوب،39.7%)

فصل اول : كليات پژوهش

مقدمه....................

بيان مسئله..................................

اهميت و ضرورت پژوهش .........................

اهداف پژوهش ................................

سوالات پژوهش ................................

تعاريف نظري ................................

تعاريف عملياتي .............................

فصل دوم :ادبیات تحقيق

مقدمه ......................................

مجتمع آموزشی روستایی دوره ابتدایی............

مدارس خوشه اي ..............................

اهداف مدارس خوشه اي ........................

اهداف مجتمع آموزشي ..........................

ویژگی های طرح مجتمع آموزشي .................

تاريخچه مجتمع آموزشي..........................

مبانی نظری تأسیس مجتمع آموزشی: مدارس خوشه ای ...

پژوهش هاي انجام شده در رابطه با مجتمع آموزشي در داخل و خارج از كشور...................................

فصل سوم : روش تحقيق

روش تحقيق .......................................

جامعه آماري ....................................

نمونه و روش نمونه گيري ............................

ابزار اندازه گيري ..............................

روش جمع آوري اطلاعات ............................

فصل چهارم : تجزيه و تحيل يافته ها

روشهاي تجزيه و تحليل داده ها.....................

يافته ها.......................................

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

بحث و نتيجه گيري ................................

محدوديت هاي پژوهش ..............................

توصيه ها و پيشنهادات ..........................

فهرست منابع و مأخذ ............................

پيوست ها ......................................

فهرست نمودارها

نمودار 1-1: توصيف وضعيت موجود طرح مجتمع آموزشي – پرورشي

نمودار1-2: توصيف تغييرات اساسي صورت گرفته بين مدارس تحت پوشش مجتمع با تاسيس مجتمع ها

نمودار1-3: توصيف ارزيابي اجزاء و مؤلفه هاي طرح تأسيس مجتمع هاي آموزشي از ديدگاه عوامل مرتبط

نمودار1-4: توصيف تعداد جنسيت عوامل اجرايي مجتمع ها

نمودار1-5: توصيف سن عوامل اجرايي مجتمع ها

نمودار1-6: توصيف سابقه خدمت عوامل اجرايي مجتمع ها

نمودار1-7: توصيف رشته تحصيلي عوامل اجرايي مجتمع ها

نمودار1-8: توصيف سطح تحصيلات عوامل اجرايي مجتمع ها

نمودار1-9: توصيف سمت عوامل اجريي مجتمع ها

فهرست جداول

جدول شماره 1-1: نتایج ضریب پایایی محاسبه شده برای پرسش نامه سنجش ضعف ها و قوت های مجتمع های آموزشی و پرورشی(باز پاسخ)

جدول شماره1-2: نتایج ضریب پایایی محاسبه شده برای پرسش نامه سنجش ضعف ها و قوت های مجتمع های آموزشی و پرورشی(بسته پاسخ)

جدول1-3: توصيف پاسخهاي آزمودنيها به سوالات پرسشنامه

جدول1-4: توصيف وضعيت موجود طرح مجتمع آموزشي – پرورشي

جدول1-5: توصيف تغييرات اساسي صورت گرفته بين مدارس تحت پوشش مجتمع با تاسيس مجتمع ها

جدول1-6: توصيف ارزيابي اجزاء و مؤلفه هاي طرح تأسيس مجتمع هاي آموزشي از ديدگاه عوامل مرتبط

جدول 1-7: توصيف جنسيت عوامل اجرايي مجتمع ها

جدول 1-8: توصيف سن عوامل اجرايي مجتمع ها

جدول 1-9: توصيف سابقه خدمت عوامل اجرايي مجتمع ها

جدول1-10: توصيف رشته تحصيلي عوامل اجراي مجتمع ها

جدول1-11: توصيف سطح تحصيلات عوامل اجرايي مجتمع ها

جدول1-12: توصيف سمت اجرايي عوامل اجرايي مجتمع ها


منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت و دانلود فایل
برچسب ها: پایان نامه ارزشيابي مجتمع آموزشي ارتقاي كيفي آموزش و پرورش

محصولات کاربر

محصولات این دسته

همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل

بروزفایل یک سامانه خرید و فروش فایل‌ های قابل دانلود است . این سایت به کاربران کمک می‌کند تا با فروش فایل‌های تولیدی یا مازاد خود ، کسب درآمد داشته باشند .

بازاریابی و کسب درآمد از طریق ارجاع کاربر از امکانات دیگر این سامانه است ، کاربرانی که دارای وب‌سایت یا وبلاگ پرمخاطبی هستند از طریق این بخش قادر به کسب درآمد خواهند بود . راهنمای همکاری و فروش

نماد اعتماد الکترونیک

                           

فروشگاه ساز فایل رایگان

                       

فروشگاه ساز فایل اینترنتی خود را به صورت رایگان راه اندازی کنید و کسب درآمد خود را آغاز کنید . با عضویت در سایت پنل کاربری با گزارش مالی شفاف را از فروشگاه ساز فایل بروزفایل دریافت کنید . توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل فایل های خود را بفروشید و بازاریابی کنید . راهنمای ساخت فروشگاه فایل رایگان

درباره بروز فایل

فروشگاه ساز بروزفایل فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، تحقیق پایان نامه ,کارورزی, نمونه سوال,آزمون استخدامی و فروشگاه ساز رایگان فایل می باشد
فروشگاه فایل خود را همین امروز توسط فروشگاه ساز فایل بروزفایل ثبت و کسب درآمد خود را آغاز کنید .
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

طراحی شده توسط گروه نرم افزاری بروزفایل
طراح قالب : KWFinder