جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

خلاصه کتاب اصول مدیریت و تئوری سازمان دکتر رضاییان فصل پنجم

خلاصه کتاب اصول مدیریت و تئوری سازمان دکتر رضاییان فصل پنجم

قسمتی از متن: فراگردی است که طی آن، با تقسیم کار میان افراد و گروههای کاری،و ایجاد هماهنگی میان آنها، برای کسب اهداف تلاش میشود. ساخت سازمانی یا طراحی سازمان، حاصل فرآیند سازمان دهی است و عبارت از سیستم روابطی است که به طور غیر رسمی شکل گرفته و بطور رسمی تصویب شده است و حاکم بر فعالیت های افرادی است


  دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده:130 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت محصول اصلی: pdf

تعداد صفحات: 17747

حجم فایل:873 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

خلاصه کتاب اصول مدیریت و تئوری سازمان دکتر رضاییان فصل پنجم


قسمتی از متن:
فراگردی است که طی آن، با تقسیم کار میان افراد و گروههای کاری،و ایجاد هماهنگی میان آنها، برای کسب اهداف تلاش میشود. ساخت سازمانی یا طراحی سازمان، حاصل فرآیند سازمان دهی است و عبارت از سیستم روابطی است که به طور غیر رسمی شکل گرفته و بطور رسمی تصویب شده است و حاکم بر فعالیت های افرادی است که برای کسب اهداف مشترک بهم وابسته اند.


سرفصل ها:
فصل پنجم: عناصر و مفاهیم سازماندهی

سازماندهی
مراحل فراگرد سازماندهی
ابزار رسمی کردن سازمان
نمودار سازمانی
راهنمای سازمان
ساخت سازمانی
سازمان رسمی
سازمان غیررسمی
سازمان های بوروکراتیک و انطباقی
مراحل فرایند سازمان دهی رسمی
تقسیم کامل سازمان به چند جز)تقسیم بندی افقی(
برقراری روابط از نظر اختیارات )تقسیم بندی عمودی(
به هم مرتبط ساختن سلسله مراتب )ترکیب افقی(
تعیین جا برای کارکنان)شرح شغل(
طراحی ادارات
طراحی وظیفه ای اداره
طراحی محصولی اداره
طراحی فرایندی اداره
طراحی ناحیه ای اداره
طراحی اداره بر مبنای مشتری
طراحی بازاری اداره
طراحی زمانی اداره
صف
ستاد
انواع واحدهای ستادی
انواع سازماندهی
تعیین استاندارد
تقسیم کار عمودی
رابطه بلند بودن ساخت سازمانی با حیطه نظارت
تمرکز و عدم تمرکز
حیطه نظارت
نتایج کلی حاصل از مطالعه حیطه نظارت
هماهنگی
هماهنگی و فن آوری
وابستگی مجموعه ای
وابستگی ترتیبی
وابستگی طرفینی
هدف از ایجاد هماهنگی
مکانیزم های هماهنگی
رویکرد اقتضایی به هماهنگی و سازماندهی
سابقه سبک های سازماندهی و هماهنگی
رویکرد اقتضایی به هماهنگی و سازماندهی...
روندهای جدید در سازماندهی
عوامل تاثیر گذار در طراحی سازمان
الگوهای جدید سازماندهی
ساخت سازمان بر مبنای پروژه
ساخت خزانه ای )ماتریسی)
ساخت سازمانی با گروه های متداخل
ساخت سازمانی موقتی ویژه )ادهوکراسی)


منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت و دانلود فایل
برچسب ها: اصول مدیریت و تئوری سازمان دکتر رضاییان عناصر و مفاهیم سازماندهی دروس مدیریت پاورپوینت مدیریت ادهوکراسی سازماندهی سازمان های بوروکراتیک انواع واحدهای ستادی انواع سازماندهی تعیین استاندارد

محصولات کاربر

محصولات این دسته