جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل شركت رينگ سازي

بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل شركت رينگ سازي

تا قبل از دهه 1930 ميلادي بطور گسترده اي باور بر اين بود كه رهبري يك ويژگي فردي است، و تنها محدودي از افراد بطور ذاتي توانائيها و خصوصياتي را به ارث برده اند


  دسته بندی: علوم انسانی » علوم اجتماعی

تعداد مشاهده:11898 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت محصول اصلی: doc

تعداد صفحات: 15056

حجم فایل:56 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل شركت رينگ سازي


فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:62

پيشگفتار 1

فصل اول – مقدمه پژوهش.... 3

مقدمه. 4

بيان مسئله. 4

اهميت و ضرورت تحقيق: 6

فرضيات پژوهش.... 8

اهداف تحقيق.. 9

متغيرهاي تحقيق.. 9

تعريف اصطلاحات... 9

تعريف... 10

فصل دوم- بررسي پيشينه پژوهشي.. 11

الف: بررسي تئوري ها و پژوهش هاي گذشته. 11

ب: اتسنتاج كلي در ارتباط با مسئله پژوهشي.. 11

پ: خلاصه چگونگي حل مسئله پژوهشي.. 11

اصطلاحات و مفاهيم.. 12

مفهوم انگيزش.... 12

ماهيت انگيزش: 13

اهميت انگيزش.... 13

«ريشه يابي علل مشكلات عدم وجود انگيزش صحيح نيروي كار». 14

عدم تامين انتظارات كاري مديريت از سوي زيردستان.. 19

سبك نامناسب رهبري مدير. 21

عدم انطباق اهداف كاركنان با اهداف مديريت... 25

الف- ميزان مشاركت كاركنان در تصميم گيريها 26

ب- درجه رضايت شغلي كاركنان.. 26

ج- ميزان واگذاري مسئوليتها 27

ه- ميزان انگيزه و تمايل واقعي پرسنل.. 27

و- سهيم شدن كاركنان در مالكيت و سود شركت... 28

د- مساله امنيت شغلي.. 28

فقدان آموزش موثر نيروي انساني.. 30

اثربخشي پايين مديريت... 31

ت- طيف زماني برنامه ريزي شركت... 31

عدم اعتماد مديريت به كاركنان.. 32

فصل 3- روش پژوهش.... 34

الف- توصيف آزمودنيها (جامعه و گروه نمونه) 34

ب- توصيف ابزارهاي پژوهش.... 34

پ- اعتبار و روايي ابزارهاي پژوهشي.. 34

ج- طرح پژوهش و روش تحليل داده ها 34

فصل 3- روش تحقيق.. 35

جامعه آماري.. 35

نمونه و روش نمونه گيري.. 35

قلمرو مكاني و زماني پژوهش.... 35

ابزار و گردآوري اطلاعات... 35

روايي و اعتبار ابزار گردآوري اطلاعات... 35

قلمرو پژوهش.... 36

فصل 4- يافته هاي پژوهشي.. 37

الف- توصيف و تحليل داده ها (در رابطه با پرسش، هدف يا فرضيه) 37

ب- ساير يافته هاي پژوهشي.. 37

فصل 5- بحث و تفسير. 43

نتيجه گيري.. 43

پيشنهادها 43

نتيجه گيري: 44

پيشنهادات... 44

مطرح كردن مسائل و مشكلات سازمان و تبادل اطلاعات... 45

منابع و مآخذ. 50


منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت و دانلود فایل
برچسب ها: مفهوم انگيزش ماهيت انگيزش اهميت انگيزش عدم وجود انگيزش رهبري

محصولات کاربر

محصولات این دسته