جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك

بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك

تحقيق‌ براي‌ افزايش‌ صادرات‌ غيرنفتي‌ كه‌ در كشور ما امري‌ الزامي‌است‌. دراين‌ مورد گرچه‌ در مقاطع‌مختلف‌ زماني‌ چه‌ قبل‌ و چه‌ بعد از انقلاب‌ تحقيقاتي‌ انجام‌ شده‌ است‌


  دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری

تعداد مشاهده:11947 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت محصول اصلی: doc

تعداد صفحات: 85

حجم فایل:250 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 8,500 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك


فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:85

فهرست مطالب

فصل اول

1-1 مقدمه. 2

2-1 ضرورت‌ و اهميت‌ مسئله‌ 5

3-1 اهداف تحقيق... 8

4- 1 فرضيات تحقيق... 8

5-1 كاربردهاي انجام تحقيق... 9

6-1 پيشينه تحقيق... 9

تحقيقات انجام شده در زمينه بازاريابي و بازار رساني محصولات كشاورزي   9

فصل اول

بخش اول.. 17

1-2  مقدمه‌ 17

2-2 تاريخچه‌ 18

3-2 خصوصيات‌ گياهشناسي‌ زيره‌ سبز. 18

1-3-2  ويژگيهاي‌ عمومي‌ 18

2-3-2  ارقام‌ زيره‌ سبز. 20

3-3-2  زيستگاه‌ و پراكنش‌ 20

1-4-2 مصارف خوراكي و ارزش غذايي.. 25

2-4-2 اهميت‌ دارويي‌ 26

5-2  ساير كاربردهاي‌ زيره‌ سبز. 26

6-2  ويژگيها وروشهاي‌ كشت‌ زيره‌ سبز. 27

1-6-2 كاشت‌ 29

3-6-2  داشت‌ 30

3-6-2 برداشت‌ 31

7-2  آفات‌ و امراض‌ 32

8-2  خصوصيات‌ زرشگ‌ 33

9-2  تاريخچه‌ زرشك‌ 34

10-2  خصوصيات‌ گياهشناسي‌ و پراكنش‌ جنس‌ زرشك‌ 35

1-10-2  ويژگيهاي‌ عمومي‌ 35

2-10-2  گونه‌هاي‌ زرشگ‌ 35

3-10-2  زيستگاه‌ و پراكنش‌ 38

11-2  مصارف‌ خوراكي‌، ارزش‌ غذايي‌ و اهيمت‌ دارويي‌ زرشك‌ 39

1-11-2  مصارف‌ خوراكي‌ و ارزش‌ غذايي‌: 40

2-11-2  اهميت‌ دارويي‌ 40

12-2 ساير كابردهاي‌ زرشك‌: 41

13-2 ويژگيها و روشهاي‌ پرورش‌ زرشك‌ بيدانه‌ 42

1-13-2  كاشت‌ و تكثير. 44

2-13-2 داشت‌ 45

3-13-2 برداشت‌ 46

14-2 آفات‌ و امراض‌ زرشك‌ 48

بخش دوم. 51

1-2  تعريف بازار. 51

2-2  طبقه بندي بازارهاي مختلف... 51

1-2-2  طبقه بندي بازار بر اساس موضوع مبادلات: 51

2-2-2 بازارها بر اساس وضعيت مكاني: 52

3-2   تعريف بازاريابي.. 52

4-2  ابعاد مختلف بازاريابي.. 55

1-4-2  بازاري گرائي.. 56

2-4-2  بازار شناسي.. 56

3-4-2  بازاريابي.. 56

4-4-2  بازار رساني.. 57

5-4-2  بازار گردي.. 57

6-4-2  بازار سنجي.. 57

7-4-2 بازار داري.. 58

8-4-2 بازار گرمي.. 58

9-4-2  بازار گرداني.. 58

5-2  عناصر قابل كنترل و موثر بر بازاريابي.. 59

6-2  تاريخچه بازاريابي.. 59

7-2  مفاهيم اساسي بازاريابي.. 62

8-2  عوامل موثر در بازاريابي.. 63

1-8-2  فروشندگان اوليه. 63

2-8-2 واسطه‌هاي بازاريابي.. 64

1-2-8-2 دلالان.. 64

2-2-8-2  واحدهاي توزيع فيزيكي.. 64

3-2-8-2  آژانسهاي خدمات بازاريابي.. 65

4-2-8-2  واسطه‌هاي مالي.. 65

3-8-2  مشتريان.. 65

4-8-2  رقبا 66

5-8-2 جوامع.. 67

9-2  مفهوم جديد بازاريابي.. 67

10-2 تئوريهاي رفتار خريدار. 68

1-10-2  تئوري اقتصاد خرد (Microevonmic theory). 68

2-10-2  تئوري روان شناسي (psychogical). 69

1-2-10-2 مراحل تصميم گيري خريدار. 69

1-1-2-10-2 شناخت اشكال.. 69

2-1-2-10-2  جستجو براي اطلاعات... 70

3-1-2-10-2  ارزيابي كردن خط مشي‌هاي مختلف (عمل تصميم گيري)  71

11-2  مفهوم بازاريابي محصولات كشاورزي.. 72

12-2  اهميت بازاريابي محصولات كشاورزي.. 73

13-2  عمليات بازارياي.. 75

1-13-2  فعاليت‌هاي مبادله اي.. 75

2-13-2  فعاليت‌هاي فيزيكي.. 76

14-2  سازمان بازاريابي.. 78

15-2  فعاليتها و وظايف بازاريابي محصولات كشاورزي.. 80

1-15-2   جمع آوري اطلاعات... 80

2-15-2  حمل و نقل.. 81

3-15-2  درجه بندي و استاندارد نمودن محصولات... 82

4-15-2  بسته بندي و تبديل محصولات... 83

5-15-2 انبارداري.. 85

6-15-2  تبليغات... 85

7-15-2   اعتبار. 85

8-15-2  قيمت گذاري.. 86

16-2  شبكه‌هاي بازاريابي.. 87

1-16-2 خرده فروشان.. 87

2-16-2  عمده فروشان.. 87

3-16-2  سلف خران.. 88

4-16-2  ميدان داران.. 88

5-16-2 ساير موارد. 88

17-2  اهداف بازاريابي محصولات كشاورزي.. 89

1-17-2  آنچه به عهده دولت مي‌باشد.. 89

2-17-2  آنچه بر عهده توليد كننده مي‌باشد.. 90

18-2  نقش شركتهاي تعاوني در بازاريابي.. 91

19-2  مسير بازاريابي.. 91

20-2  هزينه‌هاي بازاريابي.. 92

21-2  حاشيه بازاريابي.. 93

24-3- كارايي بازاريابي.. 94

23-2  مدل‌هاي حاشيه بازاريابي.. 96

1-23-2  الگوي مارك- آپ (Mark up Model). 96

2-23-2  الگوي حاشيه نسبي (Relative Model). 97

3-23-2  الگوي هزينه بازاريابي (Marketing Cost. Model). 97

4-23-2 الگوي انتظارات عقلايي (Ration Expectation Model). 98

24-2  شفافيت بازار. 99

25-2  برخي مشكلات اساسي موجود در بازاريابي محصولات كشاورزي.. 99

فصل سوم

1-3  مقدمه. 103

2-3  روش تحقيق... 103

3-3 روش جمع آوري اطلاعات... 103

4-3 منابع اطلاعات ثانويه. 104

5-3 منابع اطلاعات اوليه. 105

6-3 جامعه آماري.. 105

7-3 نمونه آماري.. 105

فصل چهارم

1-4- مقدمه. 108

2-4- اهميت اقتصادي زيره. 108

1-2-4- كشورهاي وارد كننده و صادر كننده زيره. 110

2-2-4- روند توليد و صادرات زيره. 110

3-4 مشخصات جامعه مورد بررسي و مشخصات تحقيق... 114

4-4 ويژگي‌هاي نمونه مورد بررسي توليد كنندگان زيره. 115

1-4-4  ويژگي‌هاي سني.. 115

2-4-4  سطح تحصيلات... 116

3-4-4 وضعيت مالكيت اراضي.. 117

5-4 ويژگي‌هاي نمونه مورد بررسي عمده فروشان زيره. 118

1-5-4 ويژگي‌هاي سني.. 118

2-5-4  سطح تحصيلات... 119

1-6-4  ويژگيهاي سني.. 120

2-6-4 سطح تحصيلات... 120

7-4  انواع بازارهاي زيره. 121

1-7-4  بازار سر مزرعه. 122

2-7-4 بازار عمده فروشي.. 124

3-7-4  بازار خرده فروشي.. 126

8-4 سازمان بازاريابي زيره. 127

1-8-4  عمده فروشان.. 128

2-8-4  خريدران محلي.. 129

3-8-4   نمايندگان عمده فروش.... 129

4-8-4  ميدان داران.. 130

5-8-4 دلالان.. 130

6-8-4   خرده فروشان.. 131

9-4  عمليات بازاريابي زيره. 131

1-9-4  حمل و نقل.. 131

2-9-4  درجه بندي.. 132

3-9-4  استاندارد. 133

1-3-9-4 مواد خارجي موجود در زيره. 133

2-3-9-4  ويژگي‌هاي زيره استاندارد شده بايد به شرح زير باشد: 134

4-9-4   بسته بندي.. 134

5-9-4  اطلاعات زير بايد بر روي هر بسته يا بر چسب شود: 135

5-9-4 انبارداري.. 135

10-4  اعتبار. 135

11-4  مسير بازاريابي زيره. 137

1-11-4  مسيرهاي اصلي بازاريابي زيره. 138

12-4  قيمت گذاري.. 138

13-4 حاشيه بازاريابي.. 139

14-4  هزينه بازاريابي.. 141

15- 4  سود بازاريابي.. 144

16-4  ضريب هزينه بازاريابي.. 145

17-4  ضايعات... 146

18-4  عدم كارايي بازاريابي.. 147

19-4  شفافيت بازار. 148

20-4  ويژگي‌هاي نمونه مورد بررسي توليد كنندگان زرشك.... 149

1-20-4  ويژگي‌هاي سني.. 149

2-20-4  سطح تحصيلات... 150

3-20-4  وضعيت مالكيت اراضي.. 151

21-4  ويژگيهاي نمونه مورد بررسي عمده فروشان زرشك.... 152

1-21-4 ويژگيهاي سني.. 152

2-21-4  سطح تحصيلات... 153

22-4 ويژگي‌هاي نمونه مورد برري خرده فروشان زرشك.... 153

1-22-4  ويژگي‌هاي سني.. 153

2-22-4  سطح تحصيلات... 154

23-4  انواع بازارهاي زرشك.... 155

1-23-4  بازار سر مزرعه. 156

2-23-4  بازار خرده فروشي.. 158

24-4   سازمان بازاريابي.. 160

1-24-4  عمده فروشان.. 160

2-24-4 خريداران محلي.. 161

3-24-4  نمايندگان عمده فروش.... 162

4-24-4  ميدان داران.. 162

5-24-4  دلالان.. 163

6-24-4 خرده فروشان.. 163

25-4 عمليات بازاريابي زرشك.... 164

1-25-4  حمل و نقل.. 164

2-25-4 درجه بندي.. 164

3-25-4 استاندارد. 166

4-25-4  بسته بندي.. 168

5-25-4  انبارداري.. 168

26-4  اعتبار. 169

27-4  مسير بازاريابي زرشك.... 170

28-4 قيمت گذاري.. 171

29-4 حاشيه بازاريابي.. 172

30-4  هزينه‌هاي بازاريابي.. 173

31-4  سود بازاريابي.. 177

32-4  ضريب هزينه بازاريابي.. 179

33-4  ضايعات... 179

34-4  عدم كارايي بازاريابي.. 182

35-4  شفافيت بازار. 183

36-4  مشكلات بازاريابي و صادرات زيره و زرشك.... 184

فصل پنجم

1-5- مقدمه. 188

2-5  نتايج و بحث... 188

3-5  پيشنهادات جهت بهبود بازاريابي زيره و زرشك.... 198

منابع.. 205


منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت و دانلود فایل
برچسب ها: خصوصيات‌ زرشگ‌ تاريخچه‌ زرشك‌ گونه‌هاي‌ زرشگ مصارف‌ خوراكي‌ ارزش‌ غذايي‌ و اهيمت‌ دارويي‌ زرشك‌

محصولات کاربر

محصولات این دسته

همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل

بروزفایل یک سامانه خرید و فروش فایل‌ های قابل دانلود است . این سایت به کاربران کمک می‌کند تا با فروش فایل‌های تولیدی یا مازاد خود ، کسب درآمد داشته باشند .

بازاریابی و کسب درآمد از طریق ارجاع کاربر از امکانات دیگر این سامانه است ، کاربرانی که دارای وب‌سایت یا وبلاگ پرمخاطبی هستند از طریق این بخش قادر به کسب درآمد خواهند بود . راهنمای همکاری و فروش

نماد اعتماد الکترونیک

                           

فروشگاه ساز فایل رایگان

                       

فروشگاه ساز فایل اینترنتی خود را به صورت رایگان راه اندازی کنید و کسب درآمد خود را آغاز کنید . با عضویت در سایت پنل کاربری با گزارش مالی شفاف را از فروشگاه ساز فایل بروزفایل دریافت کنید . توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل فایل های خود را بفروشید و بازاریابی کنید . راهنمای ساخت فروشگاه فایل رایگان

درباره بروز فایل

فروشگاه ساز بروزفایل فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، تحقیق پایان نامه ,کارورزی, نمونه سوال,آزمون استخدامی و فروشگاه ساز رایگان فایل می باشد
فروشگاه فایل خود را همین امروز توسط فروشگاه ساز فایل بروزفایل ثبت و کسب درآمد خود را آغاز کنید .
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

طراحی شده توسط گروه نرم افزاری بروزفایل
طراح قالب : KWFinder