جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی

بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی

بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی


  دسته بندی: علوم انسانی » علوم اجتماعی

تعداد مشاهده:11882 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت محصول اصلی: doc

تعداد صفحات: 5716

حجم فایل:46 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 5,900 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی


پیشگفتار

فصل اول – مقدمه پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق:

فرضیات پژوهش

اهداف تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعریف اصطلاحات

تعریف

فصل دوم- بررسی پیشینه پژوهشی

الف: بررسی تئوری ها و پژوهش های گذشته

ب: اتسنتاج كلی در ارتباط با مسئله پژوهشی

پ: خلاصه چگونگی حل مسئله پژوهشی

اصطلاحات و مفاهیم

مفهوم انگیزش

ماهیت انگیزش:

اهمیت انگیزش

«ریشه یابی علل مشكلات عدم وجود انگیزش صحیح نیروی كار»

عدم تامین انتظارات كاری مدیریت از سوی زیردستان

سبك نامناسب رهبری مدیر

عدم انطباق اهداف كاركنان با اهداف مدیریت

الف- میزان مشاركت كاركنان در تصمیم گیریها

ب- درجه رضایت شغلی كاركنان

ج- میزان واگذاری مسئولیتها

ه- میزان انگیزه و تمایل واقعی پرسنل

و- سهیم شدن كاركنان در مالكیت و سود شركت

د- مساله امنیت شغلی

فقدان آموزش موثر نیروی انسانی

اثربخشی پایین مدیریت

ت- طیف زمانی برنامه ریزی شركت

عدم اعتماد مدیریت به كاركنان

فصل 3- روش پژوهش

الف- توصیف آزمودنیها (جامعه و گروه نمونه)

ب- توصیف ابزارهای پژوهش

پ- اعتبار و روایی ابزارهای پژوهشی

ج- طرح پژوهش و روش تحلیل داده ها

فصل 3- روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

قلمرو مكانی و زمانی پژوهش

ابزار و گردآوری اطلاعات

روایی و اعتبار ابزار گردآوری اطلاعات

قلمرو پژوهش

فصل 4- یافته های پژوهشی

الف- توصیف و تحلیل داده ها (در رابطه با پرسش، هدف یا فرضیه)

ب- سایر یافته های پژوهشی

فصل 5- بحث و تفسیر

نتیجه گیری

پیشنهادها

نتیجه گیری:

پیشنهادات

مطرح كردن مسائل و مشكلات سازمان و تبادل اطلاعات

منابع و مآخذ
منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت و دانلود فایل
برچسب ها: بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی

محصولات کاربر

محصولات این دسته