جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

پايان نامه بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت

پايان نامه بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت

چکیده : پس از انقلاب اقدامات زیادی در خصوص بهبود شرایط زندگی روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنها به عمل آمده است در این راستا فعالتیهای انجام شده توسط ادارة جهاد کشاورزی شهرستان کرج در بخش اشتهارد مد نظر قرار گرفت در این تحقیق از روش تمام شماری استفاده گردید و پس از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ها و ت


  دسته بندی: علوم انسانی » اقتصاد

تعداد مشاهده:421 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.DOC

فرمت محصول اصلی: doc

تعداد صفحات: 226

حجم فایل:2,556 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پايان نامه بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت


چکیده :
پس از انقلاب اقدامات زیادی در خصوص بهبود شرایط زندگی روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنها به عمل آمده است در این راستا فعالتیهای انجام شده توسط ادارة جهاد کشاورزی شهرستان کرج در بخش اشتهارد مد نظر قرار گرفت در این تحقیق از روش تمام شماری استفاده گردید و پس از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ها و تدوین آنها به این نتیجه رسیدیم که فعالیتهای متنوع اثرات یکسانی بر روند مهاجرت ندارند مثلاً شهرک صنعتی کوثر به مهاجرت پذیری برخی روستاهای اشتهارد کمک کرده است اقدامات هیأت هفت نفره مانع مهاجرت روستائیانی شده است که زمین دریافت کرده اند و اشتغال زائی خوبی برای افراد بی کار ایجاد کرده است . دامدارانی که مجوز بهسازی دریافت کرده بودند نیز اشتغال زائی خانوادگی خوبی را ایجاد کرده اند در ضمن با مقایسة روند مهاجرت در سالهای اخیر و طرح های اجرا شده در سه روستای این بخش این نتیجه حاصل شد که روستائی که طرح های زیادی در آن اجرا شده بود مهاجر پذیر تر بود و روستایی که طرح های کمتری در آن اجرا شده بود مهاجر فرست بود .
با محاسبة خالص مهاجرت روستاهای بخش اشتهارد با فرمول ریاضی به این نتیجه رسیدیم که در مجموع روستاهای این بخش دارای خالص مهاجرت منفی بوده ومهاجر فرست می باشند یعنی با وجود اشتغال‌زایی فعالیت های جهاد مهاجرت از روستاها ادامه یافته‌است و این فعالیت ها نتوانسته تمام روستائیان را منتفع گرداند .


فهرست:
چکیده                                                                                                            
فصل اول
۱-۱   مقدمه                                               
۱-۲    مهاجرت کمک به جریان توسعه یا سدی در مقابل آن                                      
۱-۳     بیان مسأله                                                                             
۱-۴ مروری بر تأثیرات برنامه های عمرانی (۱۳۵۶-۱۳۲۷) در روند مهارجت روستائیان به شهرها                                                    
۱-۴-۱ برنامه اول عمران (۱۳۴۵-۱۳۲۷)                                                                     
۱-۴-۲ برنامة دوم عمرانی (۱۳۴۴-۱۳۳۱)                                    
۱-۴-۳ برنامة سوم عمرانی (۱۳۴۶-۱۳۴۲)                                                                    
۱-۴-۴ برنامه چهارم عمرانی (۱۳۵۱ – ۱۳۴۷ )                    
۱-۴-۵ برنامه پنجم عمرانی (۱۳۵۶-۱۳۵۲)                                      
۱-۵ : اهمیت موضوع                                                                           
۱-۶ : دلایل انتخاب موضوع                                                                
۱-۷ : تعاریف عملیاتی                                                                              
۱-۷-۱ : روستا                                                                                                  
۱-۷-۲ : مهاجرت                                                                                               
۱-۷-۳ : فعالیت های عمرانی                                                                                  
۱-۷-۴ : فعالیت های اقتصادی                                                                                
۱-۷-۵ : واگذاری زمین در روستا                                                                             
۱-۸ : محدودة تحقیق                                                                                           
۱-۸-۱ : معرفی اجمال شهرستان کرج                                                                        
۱-۸-۲: موفقیت شهرستان کرج                                                                                
۱-۸-۳ : توسعه و رونق اقتصادی شهرستان کرج                                                            
۱-۸-۴ : جمعیت شهرستان کرج                                                                              
۱-۸-۵ : وضعیت آب و هوای شهرستان کرج                                                               
۱-۸-۶ : موقعیت ، حدود و جغرافیایی بخش اشتهارد .                                                    
۱-۸-۷ : منابع آب بخش اشتهارد                    
۱-۸-۸ : وضعیت آب و هوا                                                                                  
۱-۸-۹ : اسامی روستاها بخش اشتهارد .                                                                    
۱-۸-۱۰ : فعالیت اقتصادی روستائیان بخش اشتهارد                                
۱-۹ : محدودیت های تحقیق                                                                                 
فصل دوم
۲-۱ : مقدمه                                                                                  
۲-۲ : االگوی مهاجرت روستایی در ایران                                                  
۳-۲-۱ : مهاجرت دائمی                                                   
۳-۲-۲:  مهاجرت فصلی                                                                                      
۲-۳ : مهاجرت از بعد مرزهای سیاسی داخلی و خارجی                                          
۲-۴: انگیزه مهاجرت داخلی                                                                        
۲-۵ : برخی از علل مهاجرت روستا به شهر                                                       
۲-۵-۱ : عوامل اقتصادی                                                                                      
۲-۵-۲ : علل اجتماعی                                                                                        
۲-۵-۳ : علل طبیعی                                                                                           
۲-۵-۴ : خدمات عمرانی و زیر ساخت ها                                                                  
۲-۶ : برخی دلایل استقرار بخشی روستائیان                                                       
۲-۶-۱ : اقتصادی                                                                                              
۲-۶-۲ : اجتماعی و روانی                                                                                    
۲-۷ : انواع مهاجرت از بعد مکانی                                                                           
۲-۷-۱ : مهاجرت از روستا به شهر                                                                          
۲-۷-۲ : مهاجرت از روستا به روستا                                                                        
۲-۷-۳ : مهاجرت از شهر به روستا                                                                          
۲-۸ : جایگاه امور زیربنایی در توسعه روستایی                                                   
۲-۹ : تشکیل جهاد سازندگی و توجه به امور ها پس از انقلاب .                                
۲-۹-۱: وظایف و عملکرد جهاد در خصوص راه روستایی .                                             
۲-۹-۲ : عملکرد جهاد سازندگی در خصوص آبرسانی                                                    
۲-۹-۳ : عملکرد جهاد در خصوص برق رسانی روستاها                                                 
۲-۱۰ : رویکرد های اساسی وزارت جهاد سازندگی                                               
۲-۱۰-۱ : توجه به اقشار فقیر روستایی                                                                     
۲-۱۰-۲ : توجه به زیرساخت های روستایی                                                                
۲-۱۰-۳ : توجه به توسعه روستایی                                                                          
۲-۱۱ : تاریخچه و روند مهاجرت روستائیان شهرها در ایران                                     
۲-۱۲ : ابعاد مهاجرت روستائیان به شهرها                                                 
۲-۱۲-۱ : بعد اول                                                                                             
۲-۱۲-۲ : بعد دوم                                                                                             
۲-۱۳: سؤالات تحقیق                                                                       
۲-۱۴ : مبانی نظری تحقیق                                                                  
۲-۱۴-۱ : نظریه تفاوت ها یا نظریة جذب و دفع                                                          
۲-۱۴-۲: نظریه دگرگونی و توسعه                                                                           
۲-۱۴-۳ : نظریه فایده هزینه                                                                                  
۲-۱۴-۴ : نظریة درآمد انتظاری                                                                               
۲-۱۵ : مطالعات پیشین                                                                             
۲-۱۵-۱ : سابقة تحقیق در خصوص مشاغل غیر کشاورزی ( صنایع روستایی و مهاجرت)               
۲-۱۵-۲ : سابقة تحقیق در خصوص فعالیت های عمرانی و مهاجرت                                    
۲-۱۵-۳ : زمین و مهاجرت                                                                            
فصل سوم
۳-۱ : مقدمه                                                                                  
۳-۲: روش تحقیق و ابزار جمع آوری اطلاعات                                                   
۳-۳: ابزار جمع آوری اطلاعات                                                                     
۳-۴ : اعتبار و روایی اندازه گیری                                                          
۳-۵ : روش های جمع آوری اطلاعات                                                             
۳-۵-۱ : روش پیمایشی                                                                        
۳-۵-۲ : سند پژوهی                                                                                          
۳-۶ : جامعة آماری و جمعیت نمونه                                                               
۳-۷ : تحلیل داده ها                                                                         
۳-۷-۱ : جدول                                                                                                
۳-۷-۲ : نمودار                                                                                                
۳-۷-۲-۱ : نمودار برداری .                                                                                  
فصل چهارم
۴-۱ : مقدمه                                                                                  
۴-۲ : توصیف و تحلیل داده ها                                                                     
۴-۲-۱ : شهرک صنعتی و اشتغال و مهاجرت                                                               
۴-۲-۲ : هیأت ۷ نفره اشتغال و مهاجرت                                                                
۴-۲-۳ : دامداران اشتغال و مهاجرت                                                                        
۴-۲-۴ : تسهیلات و امکانات روستایی و مهاجرت                                                        
فصل پنجم
۵-۱ : نتیجه گیری                                                                           
۵-۱-۱ : شهرک صنعتی ، اشتعال و مهاجرت                                                              
۵-۱-۲  : هیأت ۷ نفره اشتغال و مهاجرت                                                               
۵-۱-۳ : دامداران اشتغال و مهاجرت                                                                       
۵-۱-۴ : فعالیت های عمرانی و تسهیلات روستایی و مهاجرت                                         
۵-۲ : پیشنهادات                                                                           
۵-۲-۱ : پیشنهادات در خصوص شهرک صنعتی و مهاجرت                                              
۵-۲-۲ : پیشنهادات در خصوص هیأت ۷ نفره ومهاجرت                                                
۵-۲-۳ : یشنهادات در خصوص دامداران و مهاجرت                                                     
۵-۲-۴ : پیشنهادات در خصوص عمران و تسهیلات روستایی و مهاجرت                             
پیوستها            


منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت و دانلود فایل
برچسب ها: پايان نامه بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني پایان نامه در مورد مهاجرت پایان نامه در باره مهاجرت دانلود پایان نامه اقتصاد ادارة جهاد كشاورزي دانلود پایان نامه روند مهاجرت دانلود تحقیق اقتصاد و مهاجرت ادارة جهاد كشاورزي پایان نامه اقتصاد

محصولات کاربر

محصولات این دسته

همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل

بروزفایل یک سامانه خرید و فروش فایل‌ های قابل دانلود است . این سایت به کاربران کمک می‌کند تا با فروش فایل‌های تولیدی یا مازاد خود ، کسب درآمد داشته باشند .

بازاریابی و کسب درآمد از طریق ارجاع کاربر از امکانات دیگر این سامانه است ، کاربرانی که دارای وب‌سایت یا وبلاگ پرمخاطبی هستند از طریق این بخش قادر به کسب درآمد خواهند بود . راهنمای همکاری و فروش

نماد اعتماد الکترونیک

                           

فروشگاه ساز فایل رایگان

                       

فروشگاه ساز فایل اینترنتی خود را به صورت رایگان راه اندازی کنید و کسب درآمد خود را آغاز کنید . با عضویت در سایت پنل کاربری با گزارش مالی شفاف را از فروشگاه ساز فایل بروزفایل دریافت کنید . توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل فایل های خود را بفروشید و بازاریابی کنید . راهنمای ساخت فروشگاه فایل رایگان

درباره بروز فایل

فروشگاه ساز بروزفایل فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، تحقیق پایان نامه ,کارورزی, نمونه سوال,آزمون استخدامی و فروشگاه ساز رایگان فایل می باشد
فروشگاه فایل خود را همین امروز توسط فروشگاه ساز فایل بروزفایل ثبت و کسب درآمد خود را آغاز کنید .
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

طراحی شده توسط گروه نرم افزاری بروزفایل
طراح قالب : KWFinder